Es convoca la societat palamosina per a proposar les noves línies d’actuació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi

El proper dissabte 30 d’abril, l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós convoca la ciutadania a una jornada de treball amb l’objectiu de poder debatre i perfilar les noves línies d’actuació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi.

L’activitat, oberta a tothom, tindrà lloc a partir de les 9 h del matí i fins a les 13.30 h, al gimnàs de l’escola La Vila.

La reunió s’iniciarà amb una exposició de l’evolució que ha tingut la participació ciutadana al municipi, els valors que suposa aquesta eina per a una societat i el treball realitzat en aquests darrers anys a Palamós en polítiques de participació.

Posteriorment es farà un repàs de les línies estratègiques actuals amb les quals es basaran les taules de debat o dialògiques, concretament:

Comunicació i informació: El foment de la participació ha de promoure una correcta difusió de la informació en tots dos sentits: des de l’Ajuntament cap a la ciutadania i a la inversa.

Dinamització i foment del teixit ciutadà: Per tal d’aconseguir un teixit social ric, plural i participatiu cal que des de l’Ajuntament s’impulsin plans municipals amb els objectius de fomentar l’associacionisme, dinamitzar el teixit associatiu i promocionar les associacions i donar-les a conèixer a la població.

Escola de participació: Cal que l’Ajuntament asseguri, entre altres criteris bàsics, la formació sobre la participació ciutadana, amb l’objectiu d’assolir una cultura participativa.

L’organització de la jornada demanarà als participants que se sumin a una de les taules dialògiques encapçalada per una persona experta en la temàtica tractada i una dinamitzadora.

Finalment s’exposaran en obert totes les conclusions a les quals s’ha arribat en cadascuna de les respectives taules de debat.

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós (PEPC)
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós (PEPC), creat l’any 2012, té com a objectiu establir les línies bàsiques per al foment de la participació dels palamosins i palamosines, i amb la voluntat d’aconseguir la implicació dels ciutadans i ciutadanes en la gestió dels afers públics.

Des de 2012 i fins a l’actualitat el Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós ha treballat en aspectes com el procés participatiu de la Festa Major, la priorització de les inversions en la millora de la via pública i en l’àmbit d’asfaltatge de carrers i de millores al passeig del Mar, el pla d’usos de la finca municipal de Can Pere Tià, o bé el registre de fundacions i associacions ciutadanes, entre altres.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat