Es convoca una sessió informativa sobre el projecte d’habitatge cooperatiu públic que es realitzarà a Palamós, el primer de les comarques gironines

El dijous 25 de novembre a les 17:30 h, l’espai municipal polivalent de les galeries Carme (c/ de Dídac Garrell i Tauler, 10, 1r pis) acollirà la primera sessió informativa sobre el projecte d’habitatge cooperatiu públic que es realitzarà a Palamós, el primer de les comarques gironines.

En aquest acte es presentarà l’avantprojecte de l’edifici i serà encapçalat per representants de la cooperativa Sostre Cívic. La sessió informativa és adreçada a totes les persones interessades a rebre informació d’aquesta iniciativa, les quals hauran de fer reserva prèvia de localitat al web: sostrecivic.coop/agenda/habitatge-cooperatiu-a-palamos/

Aquesta xerrada informativa és la primera de les diverses que s’han previst organitzar per a poder cercar els futurs socis que formaran el nucli impulsor de la Cooperativa específica de Palamós, mitjançant la qual es concretarà el projecte definitiu i s’iniciarà posteriorment la construcció de l’edifici d’habitatges.

A finals de l’any passat l’Ajuntament de Palamós ja va cedir a favor de l’entitat cooperativa Sostre Cívic, un dret de superfície sobre una parcel•la de propietat municipal de 1000 m2 ubicada a l’avinguda de Catalunya (al costat del supermercat Lidl) on es promocionarà, construirà i gestionarà aquest edifici. La cessió dels terrenys va ser acordada per un període de 75 anys, moment en el qual aquests terrenys reverteixen de nou al municipi.

Parc d’habitatges destinat a polítiques socials
L’objectiu d’aquest projecte és el d’incrementar a Palamós el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat respecte a la gent jove, o a col•lectius prioritaris com les famílies monoparentals o majors de 65 anys, per tal que puguin accedir a un habitatge digne, estable i assequible.

El projecte permet que l’accés a aquests habitatges socials sigui en règim cooperatiu de cessió d’ús. D’aquesta manera, els futurs residents pagaran mensualment una quota de soci que serà estable i a un preu assequible.

Es tracta de la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu que es realitzarà a les comarques gironines, que preveu la construcció d’un edifici en règim cooperatiu de cessió d’ús, de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 m2 construïts i distribuïts en planta baixa més cinc.

Sostre Cívic
L’entitat Sostre Cívic, és una cooperativa integral d’habitatges i persones usuàries en règim de cessió d’ús, sense ànim de lucre i d’iniciativa social que promou projectes d’habitatge, entre d’altres, mitjançant la construcció, rehabilitació, conservació i administració d’habitatges, locals i edificacions per a l’aprofitament i benefici dels seus associats, d’acord amb un model més just d’accés i tinença, no especulatiu, transformador i emparat en els principis de l’economia social i solidària.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp