Es duen a terme actuacions de millora de la forest, prevenció d’incendis i d’adequació a l’ús públic de la finca municipal de Can Pere Tià

Durant el passat mes de novembre s’han dut a terme actuacions de millora de la forest, prevenció d’incendis i adequació a l’ús públic a la finca municipal de Can Pere Tià, situada al principal accés a la vall de Bell-lloc i dins l’àmbit de l’espai Natural de les Gavarres que Palamós té al seu terme.

Aquest és un espai que gestiona l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós que, a banda dels locals polivalents ubicats a l’edifici principal, i de les unitats d’horta existents, la finca també compta amb un total de 14 hectàrees de camps, prats, i de boscos, principalment d’alzina surera i de pi pinyer.

Per a la gestió d’aquesta part de Can Pere Tià, l’Ajuntament de Palamós va aprovar l’any 2017 un Pla de gestió forestal de la finca, mitjançant el qual es regulen els instruments d’ordenació forestal d’aquest àmbit.

Seguint aquests paràmetres s’han realitzat ara aquestes tasques de manteniment d’una part dels boscos, possibilitant la conservació d’espècies davant el canvi climàtic, potenciar l’ús recreatiu i sociocultural d’aquests espais naturals, i reduint el risc de propagació d’incendis forestals.

Aquestes feines han estat realitzades per una empresa especialitzada, amb la supervisió de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós. El cost de la intervenció ha estat d’uns 6.000 € que han aportat, a parts iguals, l’Ajuntament de Palamós i la Diputació de Girona, en aquest darrer cas mitjançant el Programa d’actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis. Els treballs han consistit en una neteja selectiva de la vegetació feta mitjançant l’estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, amb acabat manual i eliminació de restes.

Les actuacions s’han fet segons preveu el Pla Simple de Gestió Forestal de la finca de Can Pere Tià. S’ha actuat en les unitats d’actuació 3, amb una extensió de 1,15ha; i la unitat 4 de 2,02ha, ocupades per boscos d’alzines i sureres i en menor proporció per peus aïllats de pi blanc i pinyoner.

Un cop executats aquests treballs, tota la zona s’incorpora als àmbits de pastura de la finca, que conjuntament amb els prats existents es mantenen en adequades condicions per a la prevenció d’incendis, mitjançant acords puntuals amb els propietaris de remats de xais i cabres de la zona, possibilitant que aquest bestiar els pugui pasturar.

Durant aquests darrers dies, operaris del Consorci de les Gavarres també han realitzat diverses tasques de manteniment a la zona de Bell-lloc.

Equipament sociocultural adreçat a les entitats del municipi
Amb les millores realitzades en els darrers anys, principalment en l’edifici, Can Pere Tià s’ha convertit en un equipament sociocultural, cada cop més utilitzat per a les entitats del municipi.

En aquest sentit cal destacar també la consolidació de l’activitat de la trentena d’unitats d’horta que hi ha actualment en funcionament a la finca. Aquests horts, d’uns 50 m2 cadascun, són conreats per ciutadans i ciutadanes del municipi que ho han sol•licitat. Dues de les unitats d’horta són gestionades també pels alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida, que depèn del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós.

La finca municipal de Can Pere Tià
La propietat d’aquesta finca va ser donada a l’Ajuntament de Palamós l’octubre de 1992 per la seva propietària la senyora Erika Schade, de nacionalitat alemanya, que va posar com a úniques condicions per aquesta donació que la finca es destinés a finalitats de caràcter social, cultural i juvenil, i que en pogués ser usufructuaria fins a la seva mort, que es va produir l’octubre de 2000.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat