Es modifica definitivament la circulació del barri Vell de Palamós potenciant aquest àmbit com a espai per a vianants i reduint el trànsit de vehicles

La Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós ha iniciat aquest matí (14/01/21) la instal•lació de la senyalització viària definitiva que establirà els nous sentits de la circulació d’alguns dels principals carrers del barri Vell de Palamós.

Aquestes tasques serviran també per retirar la senyalització provisional utilitzada aquests darrers dos mesos, temps que es va establir per part de l’Ajuntament de Palamós com a període de prova per valorar el funcionament dels canvis de circulació proposats.

L’Ajuntament de Palamós ha valorat, durant els darrers dos mesos, amb els tècnics municipals i amb diverses reunions realitzades amb els veïns, els canvis proposats, determinant que les modificacions establertes esdevenen satisfactoris per a la Mobilitat, suposant una destacada reducció del pas de vehicles per aquest àmbit, potenciant-lo com espai per a vianants i minimitzant el risc d’accidents.

Les modificacions de circulació
Aquests canvis de circulació suposen les següents modificacions viàries: c/ de la Creu, en el seu tram comprès entre el c/ de Tauler i Servià i el c/d’Adrià Álvarez, és en direcció al c/ d’Adrià Álvarez, donant sortida als vehicles dels veïns del darrer tram del c/ de Pagès i Ortiz.

Els vehicles que circulen de baixada pel c/ de la Creu, han de girar obligatòriament a l’esquerra coincidint amb el c/ d’Adrià Álvarez. El c/ de les Notaries, a partir de la plaça del Forn, és només de baixada, en sentit de circulació cap al c/ de la Creu.

Amb aquests canvis l’Ajuntament també ha modificat el sentit de circulació del c/ Molins, que ara és en direcció a la plaça de la Vila. Un cop els vehicles arriben a l’encreuament amb el c/ de Pagès i Ortiz, és obligatori girar a la dreta, excepte per als veïns dels carrers Notaries, Mauri Vilar, Perill, Mal Pas, Ave Maria, de l’Arc, Bateria, Roda i Nou, que podran continuar pel carrer Molins i la plaça de la Vila per accedir als seus habitatges. Els carrers Roda i Nou, també modifiquen el seu sentit de circulació, en aquest cas en direcció a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Nous estacionaments per a vehicles de mercaderies
Aquestes modificacions també comportaran la creació de nous espais de càrrega i descàrrega situats en diversos punts del perímetre del barri Vell. L’objectiu és millorar l’accés del transport de mercaderies en aquesta zona, possibilitant l’estacionament de camions i furgonetes en espais amplis que permetin un accés més còmode dels repartidors.

D’aquesta manera s’ubicarà un nou espai de càrrega i descàrrega en el darrer tram del carrer del Terç de Napolitans; i també al primer tram del carrer de Roger de Llòria. Aquests nous espais per a l’estacionament de vehicles de mercaderies se sumaran al que ja hi ha a l’avinguda de l’Onze de Setembre, on s’habilita un carril de circulació, just després de la confluència amb el passeig del Mar, per a aquesta funció.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp