Es posa en marxa el projecte d’arranjament de diversos trams de voreres del municipi amb una actuació que supera els 1300m2 de superfície global

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana l’execució d’un projecte urbanístic mitjançant el qual es permetrà l’arranjament de diversos trams de voreres del municipi amb una actuació que en aquest cas abasta un total 1.341m2 de superfície global.

Aquests treballs són a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública i segueixen les directrius del pla de millores de voreres del municipi, que en els darrers anys ha permès l’arranjament integral d’un ampli nombre de trams d’aquests elements que, en aquests casos, presentaven desperfectes o bé que no s’ajustaven als requisits d’accessibilitat i mobilitat.

El projecte que ara s’executa ha estat elaborat per l’Àrea municipal d’Urbanisme i es basa a reemplaçar la totalitat del paquet estructural i del paviment d’aquests trams de vorera que presenten diversos desperfectes, amb la pèrdua de regularitat del panot, i l’aixecament i trencament de peces.

Mitjançant aquesta actuació també es possibilitarà ajustar les voreres als requisits d’accessibilitat, amb l’adaptació dels guals de les zones de pas i dels trams amb una amplada mínima insuficient.

Aquestes obres afecten concretament: el carrer de Nàpols, en el tram de vorera comprés entre el carrer d’Indústria i l’avinguda de Catalunya; el carrer de Xaloc, entre els carrers de Sta. Joaquima de Vedruna i el de Salvador Albert i Pey; el de Sant Joan Bta. de La Salle, entre els carrers de Mn. Jacint Verdaguer i l’Ample; el de Josep Joan, entre el carrer de Rentadors i l’avinguda de Catalunya; el passatge del Taper; i un tram de l’avinguda de Catalunya, entre els carrers de València i de Mallorca.

Desperfectes ocasionats per les arrels dels arbres
Una part de les voreres afectades presenten danys estructurals ocasionats, principalment, pel desenvolupament en superfície de les arrels d’algun dels arbres que en l’actualitat hi ha ubicats. Aquest és el cas del carrer de Nàpols o bé l’avinguda de Catalunya.

Precisament aquest projecte de millora de les voreres del municipi preveu la retirada d’aquests arbres, bàsicament plataners, que seran substituïts per l’espècie Magnòlies menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

Aquestes obres tenen un termini d’execució de dos mesos i el seu cost global és de 116.992,29 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp