Es posa en marxa la campanya de neteja preventiva d’embornals als carrers de Palamós

L’Ajuntament de Palamós, mitjançant els operaris de la companyia Aigües de Palamós (CAPSA), concessionària del manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi, ha iniciat la campanya de neteja preventiva d’embornals als carrers del municipi, preparant el sistema de recollida d’aigües abans que comenci el període de pluges.

Aquests treballs es varen iniciar la setmana passada, prioritzant els carrers que són més proclius a l’acumulació d’aigua davant episodis de fortes pluges, i que es concentren bàsicament al voltant del Mercat Municipal i de l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Durant aquests dies ja s’han netejat prop de seixanta embornals, principalment dels carrers d’Emili Joan, Josep Joan i Pere Joan, que se situen dins la zona del municipi que pateix una incidència més elevada davant possibles inundacions. Aquests treballs seguiran a bona part dels embornals de diversos carrers del municipi.

Neteja amb aigua freàtica, no potable
Les tasques que realitzen els operaris de la companyia CAPSA es basen en la retirada de deixalles, fulles i terra, que s’acumula durant l’estiu als embornals, aplicant posteriorment aigua a pressió, deixant lliure i net el pas de la pluja cap a la xarxa de clavegueram.

Per a realitzar aquesta neteja s’utilitza aigua freàtica, no potable. Es tracta del recurs hídric que subministra un pou municipal ubicat en les instal·lacions esportives de “Josep Massot i Sais” (al costat de l’Estadi Municipal). El vehicle amb el qual es fa aquest manteniment carrega aigua d’aquest pou, que posteriorment és usada per a la neteja dels embornals.

Aquest manteniment d’embornals a Palamós es fa de manera calanderitzada durant diversos períodes de l’any i és segmentada pels diversos sectors urbans del municipi.

Campanya “No hi llencis res, el mar comença aquí”
Durant els mesos d’estiu, amb manca de pluges, els embornals acumulen moltes restes, la majoria de les quals són deixalles que hi llencen directament les persones.

L’empresa concessionària del manteniment de la xarxa de clavegueram al municipi, du a terme una campanya que té l’objectiu de conscienciar la ciutadania d’aquest problema, i que es basa en la ubicació, al costat dels embornals, d’una placa que recull el lema “No hi llencis res, el mar comença aquí”.

Amb aquesta frase es fa una clara referència a la connexió existent entre els residus que trobem al mar o les platges i aquells que es llencen a la via pública o s’introdueixen directament als embornals, amb les conseqüències mediambientals i d’obstrucció de les canonades que això suposa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat