Es promourà un procés de participació ciutadana per a l’actualització de les ordenances d’accés i circulació de vehicles als nuclis antics de Palamós i Sant Joan

L’Ajuntament de Palamós posarà en marxa aquesta primavera el procés de participació ciutadana per a l’actualització de les ordenances d’accés i circulació de vehicles als nuclis antics de Palamós i Sant Joan.

La proposta es va debatre el passat dimarts dia 23 de febrer, en la sessió del Consell Municipal de Participació Ciutadana, integrada per membres de tots els grups municipals del consistori, així com de representants de la societat civil del municipi, que van donar suport unànime a la iniciativa i al procés que ha previst realitzar l’Àrea de Participació Ciutadana.

L’objectiu és el de poder actualitzar aquestes ordenances que es varen redactar fa més de 15 anys, aprofitant que actualment es troben en procés d’exposició pública, ja que en el ple del passat mes de desembre, aquestes normatives, que fins ara tenien validesa de manera individual, es varen incloure en la nova Ordenança de Circulació, Mobilitat i Utilització Viària, que també incorpora, com a novetat, la normativa que regula l’ús dels patinets elèctrics a la via pública.

El procés de participació ciutadana s’iniciarà durant les properes setmanes, enviant un fulletó que serà adreçat principalment a tots els habitatges del barri vell de Palamós i del nucli antic de Sant Joan, amb la informació detallada d’aquest procés.

Aquest fulletó inclourà també una enquesta mitjançant la qual poder saber com utilitzen els veïns/es el seu vehicle per aquests àmbits, quines necessitats tenen i quins problemes els pot suposar algunes regulacions de l’actual ordenança.

L’enquesta també es podrà contestar en línia mitjançant el web: www.participa.palamos.cat, i a banda es durà a terme una enquesta a peu de carrer.

Posteriorment el debat es canalitzarà mitjançant la convocatòria de les reunions que realitzaran diversos grups de treball, els quals inclouran veïns, però també comerciants, restauradors i industrials amb negoci en aquests àmbits, a banda de representants dels grups polítics municipals i dels membres de la comissió tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament de Palamós.

Els diversos grups de treball posaran damunt la taula l’actual ordenança, que compararan amb normatives similars que es troben en funcionament en altres municipis i ciutats. Aquesta informació sumada a la que hagin aportat les enquestes, haurà de permetre perfilar el contingut i requisits de la nova normativa, que posteriorment es treballarà a nivell tècnic i que finalment debatran els grups municipals representats al consistori.

Els resultats es passaran a la comissió redactora per tal que siguin inclosos com al•legacions en les noves ordenances d’accés i circulació de vehicles als nuclis antics de Palamós i Sant Joan, les quals podrien aprovar-se definitivament amb les noves incorporacions, durant el proper estiu.

L’objectiu d’aquest procés és el d’actualitzar aquesta normativa que regeix el trànsit en aquests àmbits, amb el màxim consens possible. Una revisió i actualització que es fa del tot necessària tenint en compte el temps que ha passat, més de 15 anys d’ençà de la redacció i aprovació d’aquestes ordenances, i considerant les noves necessitats i realitats que han pogut sorgir durant tot aquest període i fins a l’actualitat, en els àmbits afectats.

En una primera fase l’Ajuntament de Palamós ja va realitzar, a finals de l’any passat, l’aplicació de nous sentits de la circulació en alguns dels principals carrers del barri vell de Palamós que varen tenir com a objectiu principal, reduir el nombre de vehicles forans que accedien al barri i només com a drecera per connectar amb altres zones del municipi.

Els canvis esmentats es varen aplicar després d’un període de prova, moment en el qual es varen confirmar els bons resultats de la mesura, que ha permès una destacada disminució del pas de vehicles pel barri vell de Palamós.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp