Es realitza el desbrossament i sanejament de camins de ronda i miradors del litoral palamosí

Operaris de la Brigada Municipal executen durant els darrers dies, treballs de desbrossament i sanejament de diversos trams de camins de ronda i miradors del litoral palamosí.

Aquestes tasques se centren en diferents àmbits costaners del municipi, com els trams de camins de ronda que hi ha entre la platja de Sant Esteve de La Fosca i la Pineda d’en Gori, la secció més urbana que passa en paral·lel al passeig de les Pites.

També s’actua en els miradors que hi ha en el traçat de camí de ronda que passa pel Pedró, on es condiciona tot el perímetre d’aquests espais. Aquestes feines es complementen amb les que es realitzen a la resta de trams litorals del municipi, i que en aquest cas l’Ajuntament de Palamós externalitza.

Actuació de desbrossament i sanejament

Els treballs que tenen lloc aquests dies es basen en la neteja dels talussos i vorals dels camins, retirant la vegetació que durant l’hivern han envaït aquests espais, ocupant part dels traçats.

El gruix principal d’aquestes feines són a càrrec dels integrants de la secció de jardineria de la Brigada Municipal, que en el decurs d’aquesta campanya han de treballar en el mateix talús superant les rampes i els desnivells d’aquests indrets.

Arranjament de les platges

Dins les millores que tenen lloc aquests dies a diversos espais litorals del municipi s’inclou també les que gestiona l’Àrea de Medi Ambient,  condicionant les platges del municipi amb la ubicació de passeres a la Gran, o la millora de la planimetria de La Fosca, que va quedar afectada pels temporals de l’hivern.

La neteja i condicionament d’aquest espai formant part del procés de manteniment i millora que realitza durant l’any l’Ajuntament de Palamós a diversos punts del litoral del municipi, una acció que es basa principalment en la neteja i desbrossament de restes vegetals que s’acumulen en aquestes zones, sovint de difícil accés.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp