Es realitza l’ampliació d’un tram de la vorera del passeig del Mar per tal de millorar-ne l’accessibilitat

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós ha elaborat el projecte d’ampliació d’un tram de la vorera nord del passeig del Mar, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels vianants.

Es tracta de la secció de vorera que queda limitada aproximadament entre els carrers de la Mercè i d’Orient, on s’ubiquen diversos estacionaments en bateria, tant de cotxes com de motos, provocant que la vorera s’estrenyi i es converteixi en un coll d’ampolla en bona part d’aquest àmbit. Això no passa en cap altre tram de la vorera del passeig del Mar on els vehicles estacionen sempre en filera.

Amb l’execució d’aquest projecte la vorera passarà a ocupar l’actual espai d’estacionament, acoblant-se a la mateixa secció que a la resta del passeig i passant d’una amplada de 2,20 a 7 metres. Per tal de no perdre places d’estacionament, aquestes passaran a ser en filera, seguint la mateixa dinàmica de la resta del passeig del Mar.

L’ampliació de la vorera també permetrà mantenir l’arbrat existent, al qual se li podrà millorar l’espai d’escocells, actualment força estret, aconseguint un regat i ventilació més eficient dels arbres.

Aprofitant aquestes obres també es faran petites millores del clavegueram i d’instal·lacions existents en aquest àmbit, i finalment es traslladarà l’actual pas de vianants del carrer Alba que passarà a ubicar-se a l’altura de la nova Oficina Municipal de Turisme, millorant el flux de vianants i d’usuaris d’aquest servei.

L’execució del projecte s’ha iniciat aquesta setmana i es preveu que finalitzi abans del període festiu de Nadal. Les obres son a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública i tenen un cost global d’uns 38.800 €.

Eliminació de barreres arquitectòniques
La realització d’aquests treballs se sumen al procés de millora del pas de vianants i supressió de barreres arquitectòniques, que durant aquest any ha anat executant la Brigada Municipal en aquesta part inicial del passeig del Mar.

Aquestes obres s’han centrat principalment en l’eliminació dels escocells existents així com de la canal de recollida d’aigües, amb l’objectiu de poder ampliar cap a la part central del passeig la vorera existent, que presenta un desnivell progressiu fent més còmode l’entrada o sortida dels vianants en aquest àmbit del passeig del Mar.

A la part oposada a aquesta, la de davant la platja, també s’han eliminat els escocells així com la canal de recollida d’aigües, la qual cosa permet que el sauló del passeig limiti directament amb la vorera i possibilitant crear la connexió entre un sector i l’altre sense cap interferència de pas.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat