Es reforcen durant l’estiu els serveis de neteja viària de Palamós

Coincidint amb l’inici del mes de juliol l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós en coordinació amb l’empresa Urbaser, concessionària al municipi de la neteja viària i neteja de platges, ha iniciat el reforç d’estiu del servei de neteja al municipi, aportant més recursos a l’activitat ordinària que en aquest àmbit es realitza a Palamós durant la resta de l’any.

Aquest augment del servei s’allargarà fins al 31 d’agost coincidint amb el període de màxima ocupació turística al municipi.

El reforç aplicat es basa tant en l’increment d’operaris (es passa de 13 operaris en horari diürn d’hivern, a 28 operaris ara amb aquest reforç) com en el de la freqüència de serveis, amb un augment del reg de carrers, l’ampliació del nombre de neteges exteriors de contenidors i el seu entorn; el reforç amb aigua a pressió per a la neteja de les voreres, així com el reforç amb una màquina decapadora per polir les taques que es detecten en carrers i places.

Aquest darrer servei té lloc durant sis jornades coincidint amb els mesos de juliol i agost. L’actuació es realitza amb una màquina que permet aplicar sobre la taca detectada aigua a pressió a 90 graus.

Dins el reforç de neteja que s’aplica a Palamós durant l’estiu cal destacar també l’increment de més peons a la neteja viària, la qual cosa permet augmentar la freqüència de pas en zones d’escombrada i principalment en aquells àmbits de la vila de molta afluència de gent, o bé potenciar altres serveis com el buidatge de papereres de carrers i platges.

En aquest sentit també cal destacar la posada en funcionament d’un servei de reg manual al carrer Major i els carrers adjacents, que en aquest cas es preveu que es mantingui durant tot l’any.

L’objectiu d’aquest servei és el d’augmentar la neteja en un àmbit molt freqüentat durant tot l’any, però principalment a l’estiu. Amb la instal•lació d’una boca de reg i una mànega de 50 metres, es rega el carrer a primera hora del matí per així no coincidir amb la intensitat d’ús d’aquesta zona de Palamós.

Les neteges amb aquest sistema permeten aconseguir una millora en la neteja del paviment d’aquest espai del barri vell de la vila, minimitzant al mateix temps el soroll que suposa que aquesta mateixa feina es faci amb màquina escombradora mecànica.

Tot l’operatiu que suposa el reforç d’estiu del servei de neteja al municipi té un cost total de 17.827 euros.

Cal destacar que per a la despesa global en el servei de neteja del municipi corresponent a 2017, que és d’uns 976.000 euros, l’Ajuntament de Palamós he rebut de la Diputació de Girona, i mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, una subvenció global de 210.370,32 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp