Es reprenen les obres de millora integral de l’Eixample

Aquesta setmana s’han reprès els treballs del projecte de millora integral d’una part de l’àmbit de l’Eixample. Aquestes feines es varen aturar a mitjans del passat mes de març coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la pandèmia per la COVID-19, que dictaminava el confinament de la societat i prohibia, entre altres, l’execució d’obres.

Les obres s’han reiniciat ara, un cop derogada la prohibició de realitzar aquestes feines i després que l’empresa constructora hagi pogut garantir la seguretat sanitària dels seus treballadors.

La represa de l’activitat s’ha centrat ara en el carrer de Santa Marta, concretament en el tram situat entre els carrers de la Mercè i d’Enric Vincke, on s’està canalitzant de manera soterrada la xarxa elèctrica de mitja tensió; així com en el darrer tram del carrer de Sant Antoni, on s’estan enderrocant les velles voreres i canalitzant els serveis.

Projecte de millora integral de l’Eixample
Aquest destacat projecte actua en un àmbit important del municipi, delimitat pels carrers de la Indústria (al nord), Carmel (est), Enric Vincke (oest), i l’avinguda del President Francesc Macià (sud), i inclou tots els trams de carrers interiors d’aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel; i els paral•lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres de millora integral contemplen la urbanització d’aquests carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt. També s’incideix en l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol•lecció separatiu; la modernització de la senyalització viaria, la ubicació d’alguns punts de nou enllumenat públic, així com de mobiliari urbà i espais enjardinats.

Aquest projecte integral té un pressupost global de 734.600 euros, que són finançats majoritàriament per l’Ajuntament de Palamós amb un 69,24% i la resta, el 30,76%, mitjançant contribucions especials.

Es preveu que el gran gruix d’aquestes feines finalitzin abans del proper mes de juliol.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp