Finalitzen les dues primeres fases del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació de Castell

Aquesta setmana han finalitzat els treballs de les dues primeres fases del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell que, des de mitjans del passat mes de febrer, s’està executant en aquest destacat espai natural de Palamós, amb l’objectiu de potenciar els valors naturals de l’indret, fent que l’experiència de visitar aquest àmbit sigui més intensa i potent, i minimitzant els impactes que provoca l’elevada freqüentació de visitants.

Es tracta, per un costat, dels treballs de restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d’acollida i d’accés a la platja, ubicada entre l’espai d’aparcament i la platja de Castell.

Millora de la zona d’acollida i d’accés a la platja
Les tasques realitzades han permès ordenar aquest espai creant uns canals d’infiltració d’aigua i mitjaneres centrals on s’ha plantat vegetació autòctona, arbrat i plantes arbustives, que ajudaran a integrar la zona al seu entorn. Els perímetres d’aquest espai s’han acotat amb la construcció de dics/motes de terra plantades amb vegetació autòctona.

També s’han col∙locat passeres de fusta per facilitar i ordenar el pas dels visitants a través dels canals plantats. Mitjançant aquests vials acotats es regula el flux d’accés dels usuaris cap a l’alzinar i la platja, fet que permet recuperar la vegetació d’aquesta zona molt alterada per la intensa freqüentació d’aquests darrers anys.

Precisament a l’alçada de l’espai d’acollida s’ha fet també la restauració de la riera, que es trobava molt afectada per una elevada presència de canya americana, procedint a l’extracció d’aquesta espècie invasora fins a arribar al tram final de la desembocadura, permeten la recuperació de la vegetació característica d’aquesta zona humida, i millorant les perspectives visuals sobre la riera i la mateixa platja.

Portada d’aigua a Castell
Per un altre costat també han finalitzat les obres de portada d’aigua a aquest àmbit amb el soterrament d’una canonada de 1.650 metres d’allargada que, des de La Fosca, subministra aigua a Castell. El projecte s’ha basat en la instal•lació d’un tub de 200mm de diàmetre que s’ha canalitzat aprofitant el mateix traçat de camins que van des de la zona de Les Serres (alçada del càmping King’s -La Fosca-) fins al darrer tram de la riera de Castell -en paral•lel a l’àmbit de la plana-.

El subministre d’aigua a Castell, té com a principal objectiu poder garantir la seguretat d’aquesta àmplia zona natural del risc d’incendis forestals, facilitant als serveis d’emergència el ràpid subministrament d’aigua per als seus equips amb els quals poder sufocar els possibles incendis que puguin afectar la zona.

Fins ara Castell no comptava amb aquest subministrament i, per tant, es substituïa amb la ubicació durant la temporada d’estiu d’un dipòsit d’aigua que gestionava l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima amb l’objectiu de poder actuar en un primer moment davant un possible incendi, però insuficient per donar un abast més gran.

La darrera fase permetrà la creació d’un aparcament integrat a Castell
A aquest projecte global només li resta ara la tercera i darrera fase, que es preveu iniciar en breu, un cop tancats els processos administratius, i que es basa en la creació d’un aparcament que donarà sortida a l’estacionalitat en l’ús de l’espai, integrant-lo en aquest indret d’alt interès natural.

La nova àrea d’aparcament (de 1,7Ha i capacitat per a uns 660 cotxes) es preveu que se situï en l’espai de la plana més proper a la carretera d’accés a Castell, i lluny de les visuals d’accés a la platja, fet que en permetrà una molt millor integració en el paisatge. Serà modular, de manera que es podran anar obrint zones d’estacionament a mesura que s’incrementi l’afluència d’usuaris a Castell.

El projecte també inclou la restauració dels boscos i zones d’accés a la platja. Aquest sistema permetrà ordenar l’entrada a la platja, més naturalitzat i integrat a l’entorn, mitjançant un camí de nova formació, de sauló, que unirà l’aparcament i la platja, exclusiu per a vianants i bicicletes, en el qual si ubicarà vegetació autòctona pròpia d’aquests sistemes.

El projecte també inclou una nova senyalització de l’àmbit, destacant la instal•lació d’un rètol informatiu intel•ligent en l’accés a Castell des de la carretera C-31. Aquest panell lluminós permetrà informar els usuaris que es desplacin en cotxe, i a temps real, el nombre de places lliures que resten a l’aparcament de Castell, així com de les activitats que s’organitzin a l’espai natural, o bé de les activitats d’interès turístic, patrimonial o cultural que tinguin lloc a Palamós. Tot el projecte global de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell ha d’enllestir-se durant aquest any 2018.

El finançament global del projecte
El cost global del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del paratge de Castell és de 743 mil euros, que es financen en un 50% amb les subvencions del Pla de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya, i l’altra meitat, mitjançant els beneficis que aporta l’explotació de l’aparcament que anualment s’habilita en aquest espai natural i per on passen uns 50 mil cotxes cada estiu.

Precisament en aquest sentit cal destacar la cessió d’ús d’aquests terrenys i per a la utilització com aparcament, que ha fet al municipi i per a un període de 20 anys, el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, en nom de la Generalitat de Catalunya, administració que gestiona tot aquest espai.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat