Finalitzen les obres d’ampliació d’un tram de la vorera del passeig del Mar per tal de millorar-ne l’accessibilitat

Aquesta setmana han finalitzat les obres d’ampliació d’un tram de la vorera nord del passeig del Mar, un projecte redactat per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels vianants en aquest àmbit del passeig.

Es tracta de la secció de vorera que queda limitada aproximadament entre els carrers de la Mercè i d’Orient, on fins ara s’ubicaven diversos estacionaments en bateria, tant de cotxes com de motos, provocant que la vorera fos més estreta en aquest tram i es convertís en un coll d’ampolla. Això no passa en cap altre punt de la vorera del passeig del Mar, on els vehicles estacionen sempre en filera.

Vorera amb una amplada de 7 metres
Amb l’execució d’aquest projecte la vorera ha passat a ocupar l’antic espai d’estacionament, acoblant-se a la mateixa secció que a la resta del passeig, i passant d’una amplada de 2,20 a 7 metres. Per tal de no perdre places d’estacionament, aquestes passaran a ser en filera, seguint la mateixa dinàmica de la resta del passeig del Mar.

El projecte d’ampliació de la vorera ha permès mantenir l’arbrat existent, al qual se li ha millorat l’espai d’escocells, fins ara força estret, aconseguint un regat i ventilació dels arbres més eficient.

També es manté el punt de càrrega per a cotxes elèctrics. Aprofitant aquestes obres s’han dut a terme petites millores del clavegueram i d’instal•lacions existents en aquest àmbit.

Durant els propers dies operaris de la Brigada Municipal realitzaran el pintat de les noves places d’estacionament, situades en filera i en paral•lel a la nova vorera, així com la reubicació de l’actual pas de vianants del carrer Alba, que passarà a situar-se a l’altura de la nova Oficina Municipal de Turisme, millorant el flux de vianants i d’usuaris d’aquest servei.

L’execució del projecte d’ampliació d’aquest tram de vorera ha estat a càrrec d’una empresa especialitzada en obra pública, i ha tingut un cost global d’uns 38.800 €.

Eliminació de barreres arquitectòniques
La realització d’aquests treballs se sumen al procés de millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, que durant aquest any ha anat executant la Brigada Municipal en aquesta part inicial del passeig del Mar.

Aquestes obres s’han centrat principalment en l’eliminació dels escocells existents així com de la canal de recollida d’aigües que hi havia entre la vorera i la zona de sauló, amb l’objectiu de poder ampliar cap a la part central del passeig la vorera existent, que ara presenta un desnivell progressiu, fent més còmode l’entrada o sortida dels vianants en aquest àmbit del passeig del Mar.

A la part oposada a aquesta, la de davant la platja, també s’han eliminat els escocells així com la canal de recollida d’aigües, la qual cosa permet que el sauló del passeig limiti directament amb la vorera i possibilitant crear la connexió entre un sector i l’altre sense cap interferència de pas.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat