Finalitzen les obres d’arranjament d’un tram de vorera del carrer d’Enric Vincke

Aquesta setmana s’han enllestit les tasques d’arranjament i millora d’un tram de vorera del carrer d’Enric Vincke, concretament l’esquerra en direcció al passeig del Mar, i que es troba delimitat pels carrers del President Francesc Macià i el de López Puigcerver.

Els treballs han estat realitzats per operaris de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Palamós i s’han concretat en la construcció de passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, eliminant d’aquesta manera el desnivell existent respecte el ferm del carrer; així com la substitució íntegra dels panots que fins ara formaven la seva superfície, i que es trobaven en mal estat.

Programa de manteniment d’espais públics
Aquest arranjament s’executa en el marc del Programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal realitza al llarg de l’any en els espais públics de Palamós, amb l’objectiu de poder eliminar de manera progressiva, tots aquells trams on es detecten barreres arquitectòniques o desperfectes en el paviment, principalment de voreres.

En aquest sentit cal destacar que des de finals de l’any passat i fins ara, els operaris d’aquest servei han realitzat tasques de millora en diversos trams de vorera del municipi, com el del xamfrà que forma el passeig del Mar amb el carrer d’Enric Vincke (les dues voreres), on s’han creat nous de passos de vianants adaptats, s’ha substituït bona part de la superfície de panots, i s’ha creat un petit parterre per a planta arbustiva.

També s’ha anivellat un tram de vorera del carrer de la Indústria (entre els carrers de Provença i el de València); i un altre del carrer d’Àngel Guimerà (concretament una secció d’uns 60m2, situada al tram final d’aquest carrer).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

20/02/2024

Relacionades per entitat