La Brigada municipal realitza l’arranjament de diversos trams de panots als carrers del nucli antic de Sant Joan

L’Ajuntament de Palamós va iniciar ahir dilluns, 19 de novembre, el procés d’arranjament de diversos trams dels panots d’alguns dels carrers ubicats al nucli antic de Sant Joan.

Aquestes tasques, a càrrec d’operaris de la Brigada Municipal, s’han dividit en 4 fases que s’han iniciat pel carrer Avall (1a fase), i seguiran posteriorment pels carrers: Major de Sant Joan -entre Avall i carrer Església de Sant Joan- (2a fase); carrer Aiguamoix -entre Pirineus i Església de Sant Joan- (3a fase), carrers Llevant i Pirineus (3a fase i 4a fase); així com una secció del carrer Església de Sant Joan (inclosa a la 4a fase).

Arranjament dels trams de carrer amb desperfectes
Les obres se centren en l’arranjament d’aquelles zones de panots que presenten desperfectes, que amb el temps i el pas de vehicles han quedat parcialment enfondrats o descalçat de la base i creen desnivells en el paviment.

La previsió és que les afectacions en aquests carrers es perllonguin, com a màxim, una setmana per fase, finalitzant totalment aquestes feines durant la primera quinzena del mes de desembre.

D’aquesta manera s’aconseguirà executar els treballs d’un sol cop, amb la màxima rapidesa i eficàcia, donant el temps necessari per a un correcte enduriment i assecat del ciment, procés clau per a garantir la durabilitat de la reparació.

Durant aquest període d’obres es tancarà a la circulació del transit rodat només la fase afectada, garantint en tot moment l’entrada i sortida d’aquells vehicles que disposin de garatge dins l’àmbit, i donant accés alternatiu al nucli antic de Sant Joan per a la resta de veïns.

Programa de manteniment i millores de la via pública
Totes aquestes actuacions formen part del programa de manteniment i millores de la via pública que durant l’any realitza l’Ajuntament de Palamós mitjançant la Brigada Municipal, i que prioritza la rehabilitació i millora de voreres, places, carrers i espais públics de la vila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp