La comissió de seguiment de l’ordenança general de residus de Palamós visita el Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar

Des d’aquesta setmana i coincidint amb l’inici del mes d’abril, Palamós ha començat a portar les deixalles que es generen al municipi al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, una instal•lació que aquest matí ha rebut la visita dels membres de la comissió de seguiment de l’ordenança general de residus de Palamós.

La delegació palamosina, encapçalada pel regidor de Medi Ambient i formada per representants polítics de l’oposició municipal i per tècnics de l’Ajuntament, ha fet un recorregut per les diverses instal•lacions del centre acompanyats per responsables d’aquesta planta.

L’objectiu de la visita ha estat poder donar a conèixer als membres de la comissió i de primera mà, aquesta planta de residus que permet valoritzar aproximadament la meitat del volum de deixalles que entra a la instal•lació, aconseguint una destacada reducció de la contaminació i millora ambiental i un estalvi econòmic, que en el cas de Palamós es xifra en uns 136 mil euros durant els propers quatre anys.

Aquest és el resultat de poder revaloritzar una part dels residus aportats i un cop descomptada la despesa que suposa transporta-los fins a Lloret.

El Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar és una instal•lació on es dipositen els residus provinents del contenidor de fracció resta (color gris) del municipi. Aquest contenidor recull tots aquells residus que no es separen en origen, per tant en la seva composició hi ha tot un seguit de materials valoritzables que poden ser susceptibles de ser reaprofitats.

Des de l’any 1988 i fins ara Palamós ha abocat els residus de la fracció resta a l’abocador de Solius, que té la funció de dipòsit controlat en el qual es dipositen els residus que es compacten amb una retroexcavadora.

Les noves directrius europees van encaminades a promoure el que s’anomena economia circular, per la qual cosa es vol evitar qualsevol malbaratament, ja sigui energètic, material, de model de producció, allargant el màxim possible la vida útil de qualsevol material.

Per tot això en el sector de la gestió dels residus, la unió europea estableix en la seva normativa no abocar en qualsevol dipòsit controlat cap residu que abans no hagi patit un procés de tractament previ.

En breu doncs no serà possible abocar directament en un abocador controlat tal com es fa ara, i caldrà fer-ho en plantes com la del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, amb la qual cosa s’aconsegueix poder aprofitar el màxim possibles els materials valoritzables: alumini, coure, ferro, pet, PVC, vidre, cartó, tèxtil; així com reduir l’impacte ambiental de la generació de gasos d’efecte hivernacle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat