La Deixalleria Municipal de Palamós segueix augmentant considerablement el nombre d’usuaris i d’aportacions

Les dades interanuals que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós recull cada any de l’activitat de la Deixalleria Municipal destaquen, un cop més, l’increment de les aportacions de residus que en fan els palamosins a aquest servei.

D’aquesta manera les dades que comparen l’activitat entre 2011 i 2012 incrementen en més del doble el nombre d’usuaris, esmentant que el col•lectiu que en fa més ús és el dels particulars amb un 51 %, seguits dels petits industrials amb un 40 %, i dels serveis municipals amb un 9 %.

Pel què fa a la tipologia de residus aquells que s’han incrementat de manera considerable han estat els de de runa neta, que passa de les 695 tones a les quasi 860; la fusta que l’any 2011 es varen recollir 417 tones i l’any passat van superar les 487; o bé els voluminosos que de les 93 tones s’ha arribat a les 123. Altres fraccions amb increment són les de l’oli vegetal, vidre pla o matalassos.

L’augment del nombre de residus gestionats a la Deixalleria Municipal ha suposat conseqüentment també un increment del cost del transport amb un augment del 4,2% . L’increment pressupostari també si ha sumat l’augment de l’IVA que ha marcat una puja del 1,8% en la part fixa de costos. Tot i així la gestió de l’Àrea de Medi Ambient ha permès acotar preus amb les empreses que realitzen la gestió final de residus com la fusta o la runa.

LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
A principis de 2011 l’Àrea de Medi Ambient va fer efectiu el nou contracte de la gestió de la Deixalleria Municipal a l’empresa adjudicatària, AJ Ruz, S.L.

Coincidint amb el nou contracte es varen aplicar tot un seguit de millores entre les quals es destacava l’ampliació de l’horari d’obertura al públic, que passava a ser de dilluns a divendres de 10 a 14 h (anteriorment només fins a les 13 h) i de 15 a 19 h, i els dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 15 a 18 h (abans el diumenge a la tarda estava tancat).

Per tal de donar una millor atenció als usuaris també es va augmentar el nombre d’operaris d’aquest servei així com la millora de la senyalització que s’hi ubica, molt més clara, i on hi consta també informació complementària sobre els residus: tipologia de residu, problemàtica ambiental o gestió posterior.

La Deixalleria Municipal també va augmentar el nombre de fraccions que s’hi podran recollir realitzant una major separació dels materials que composen els residus.

Dins les novetats aplicades cal esmentar l’edició d’una targeta identificativa dels usuaris, que a la vegada serveix per poder quantificar l’ús de la deixalleria.

Finalment també es va iniciar el servei de l’anomenada deixalleria mòbil, que té com a objectiu apropar aquest servei al ciutadà, potenciant el civisme i el reciclatge dels residus. Es tracta d’un vehicle adaptat per a la recollida de residus que, dos dimarts al mes i amb un calendari preestablert, s’ubicarà en espais cèntrics dels diversos barris del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat