La Festa Major i el pla d’usos del Mas Pere Tià primers processos participatius del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós

El passat dimarts 2 d’octubre la sala polivalent de l’Espai del Barri va acollir l’acte de constitució del Consell de Participació, el principal òrgan consultiu i assessor del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 2012-2015 de Palamós (PEPC).

Una quinzena de palamosins i palamosines varen participar d’aquesta reunió responent a la crida que va fer l’Ajuntament de Palamós a totes les persones del municipi interessades a presentar-se voluntàriament a formar part del Consell de Participació i amb l’objectiu d’arribar a l’espectre més ampli possible de la població.

Els participants varen escollir els integrants del Consell de Participació que ha quedat format per: sis ciutadans, quatre membres d’entitats de la vila, un representant de cada grup polític municipal del consistori (actualment quatre) i quatre tècnics municipals. Aquest consell té previst reunir-se cada tres mesos de manera ordinària amb la intenció de canalitzar totes les qüestions municipals que tinguin a veure amb la participació ciutadana.

PRIMERS PROCESOS PARTICIPATIUS DE 2013
Dins l’ordre del dia de l’acte de constitució del passat dimarts també hi figurava escollir d’entre el total d’onze propostes presentades, els dos processos participatius que es faran durant el 2013.

En aquest cas els membres del Consell de Participació van decidir de manera majoritària que el del Pla Estratègic de Participació Ciutadana s’obri l’any que ve amb l’aportació ciutadana d’idees i propostes per a poder decidir possibles canvis i millores relacionades amb la Festa Major, així com conèixer l’opinió ciutadana sobre quines prioritats hauria d’incloure el futur pla d’usos que s’ha de confeccionar per al Mas Pere Tià (la finca municipal ubicada a l’accés del paratge natural de Bell-lloc).

PLA ESTRATÈGIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2012-2015
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi s’ha elaborat durant el darrer any amb la implicació de l’Ajuntament de la vila i un grup impulsor de ciutadans i ciutadanes amb el suport d’associacions, entitats i particulars, cercant la màxima implicació dels palamosins i les palamosines.

Fruit d’aquest treball col•lectiu l’esborrany d’aquest document marca quatre línies bàsiques:

Organització municipal: Es refereix a implementar un model de gestió que ha de tendir al treball transversal.

En aquest àmbit es marquen diverses accions com: l’elaboració d’una agenda participativa, accions formatives al personal municipal, creació d’una base de dades única accessible des de les diferents àrees, o desenvolupar una guia pràctica de participació ciutadana.

Comunicació i informació: El foment de la participació ha de promoure una correcta difusió de la informació en tots dos sentits: des de l’Ajuntament cap a la ciutadania i a la inversa.

Accions a portar a terme: fer pública una “Agenda de participació municipal”, organitzar sessions informatives per barris, millorar els canals de comunicació interns i externs, crear la finestreta de participació a l’Ajuntament.

Dinamització i foment del teixit ciutadà: Per tal d’aconseguir un teixit social ric, plural i participatiu cal que des de l’Ajuntament s’impulsin plans municipals amb els objectius de fomentar l’associacionisme, dinamitzar el teixit associatiu i promocionar les associacions i donar-les a conèixer a la població.

Accions a portar a terme: Crear una base de voluntariat, facilitar el manteniment i la creació d’associacions, introducció de tecnologies de la informació i la comunicació, crear espais de treball en xarxa entre entitats.

Escola de participació: Cal que l’Ajuntament asseguri, entre altres criteris bàsics, la formació sobre la participació ciutadana, amb l’objectiu d’assolir una cultura participativa.

Accions a portar a terme: Cursos formatius dirigits als responsables polítics, als tècnics de l’Ajuntament i a la ciutadania, exposar els processos participatius a les llars de jubilats o altres espais de trobada, generar processos participatius interescolars.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat