La Generalitat comença a retornar part del deute de més de 4 milions d’euros que acumula des de l’any 2011 amb l’Ajuntament de Palamós

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia, ha fet efectiu el primer pagament del deute de 4.127.048,38 euros que des de l’any 2011 ha anat acumulant amb l’Ajuntament de Palamós.

Aquest primer pagament es va fer efectiu el passat dissabte 25 de juny, quan la Generalitat de Catalunya va transferir a l’Ajuntament de Palamós la quantitat de 579.448,83 euros en concepte del deute acumulat.

Dels més de 4 milions que s’han deixat de pagar, 3.323.053,65 euros corresponen al deute de les obres del Pla de Barris “Palamós Millora”, i la resta, a subvencions diverses dels exercicis 2013, 2014 i 2015.

Una reclamació constant
El reconeixement del deute contret amb el municipi i el pagament dels imports corresponents, ha estat una constant reclamació per part de l’Ajuntament de Palamós al govern autonòmic. La demanda que ha fet Palamós durant els darrers quatre anys s’ha centrat principalment amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, màxim responsable de les subvencions del Pla de Barris en el qual es va incloure el projecte “Palamós Millora” que va suposar la rehabilitació dels barris de Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord.

Durant el darrer trimestre de 2015 l’alcalde de Palamós i el regidor d’Urbanisme es van reunir amb els màxims responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat reclamant una vegada més el reconeixement d’aquest deute i el seu definitiu pagament.

Finalment el 30 de desembre de 2015 la Generalitat de Catalunya va anunciar el reconeixement dels imports que es devien al municipi, sense especificar això sí, ni els terminis de pagament ni si aquest import es fraccionaria o bé es retornaria en un sol cop.

Un reconeixement de deute cabdal per a la comptabilitat municipal
El reconeixement que la Generalitat va fer del deute que té amb Palamós ha esdevingut cabdal en la comptabilitat municipal, perquè implica que a l’hora de liquidar els comptes de l’exercici 2015, no ha estat necessari fer cap provisió per manca de reconeixement de les obligacions per part de la Generalitat.

Això també ha motivat que, un cop verificat que el Romanent de Tresoreria de l’exercici 2015 ha estat positiu, aquest es pugui destinar, sempre i quan es compleixin els requisits legalment previstos, a fer, si s’escau, una major despesa en l’exercici d’enguany i evitar que l’Ajuntament de Palamós estigui sotmès a l’obligació d’elaborar un Pla de sanejament financer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat