La Generalitat reconeix el deute de més de 4 milions d’euros que acumula des de l’any 2011 amb l’Ajuntament de Palamós

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia, ha fet oficial avui el deute de 4.127.048,38 euros que des de l’any 2011 ha anat acumulant amb l’Ajuntament de Palamós.

D’aquesta quantitat, 3.323.053,65 euros corresponen al deute de les obres del Pla de Barris “Palamós Millora”, i la resta, a subvencions diverses dels exercicis 2013, 2014 i 2015.

Una reclamació constant
El reconeixement del deute contret amb el municipi i el posterior pagament dels imports corresponents, ha estat una constant reclamació per part de l’Ajuntament de Palamós al govern autonòmic.

La demanda que ha fet Palamós durant els darrers quatre anys s’ha centrat principalment amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, màxim responsable de les subvencions del Pla de Barris en el qual es va incloure el projecte “Palamós Millora” que va suposar la rehabilitació dels barris de Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord.

Precisament durant els passats mesos de setembre i novembre l’alcalde de Palamós i el regidor d’Urbanisme es van reunir amb els màxims responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat reclamant una vegada més el reconeixement d’aquest deute.

L’anunci del reconeixement dels imports que es deuen al municipi no inclou, de moment, la data de pagament d’aquest deute per part de la Generalitat de Catalunya al municipi de Palamós, ni si aquest import es fraccionarà o bé es retornarà en un sol cop.

Un reconeixement de deute cabdal per a la comptabilitat municipal
El reconeixement que la Generalitat fa del deute que té amb Palamós esdevé cabdal en la comptabilitat municipal, perquè implica que a l’hora de liquidar els comptes de l’exercici 2015 (que cal fer abans del dia 1 de març de 2016), no serà necessari fer cap provisió per manca de reconeixement de les obligacions per part de la Generalitat.

Això també significa, amb alta probabilitat, que el Romanent de Tresoreria de l’exercici 2015 sigui positiu i es pugui destinar, sempre i quan es compleixin els requisits legalment previstos, a fer, si s’escau, una major despesa en l’exercici 2016 i evitar que l’Ajuntament de Palamós estigui sotmès a l’obligació d’elaborar un Pla de sanejament financer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat