La Generalitat renova la declaració de Palamós com a municipi turístic

La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha renovat per quatre anys més la declaració de Palamós com a municipi turístic a efectes dels horaris comercials.

Arran de la nova llei de Comerç, Serveis Fires, de 2017, aquesta declaració ha de ser renovada cada quatre anys, per poder gaudir dels avantatges que representa per als municipis que hi estan acollits. Un dels efectes més visibles d’aquesta declaració és l’amplitud dels horaris comercials.

Els ajuntaments poden demanar d’acollir-se a la condició de municipi turístic si compleixen algun dels supòsits que estableixen aquesta condició: si, per afluència estacional, la població del municipi equivalent a temps complet anual (ETCA) és superior a la xifra oficial de població empadronada segons l’Institut d’Estadística de Catalunya i si, a més, el nombre d’allotjaments turístics i segones residències és superior al nombre d’habitatges de residència primària.

Si en el municipi concorre alguna de les circumstàncies següents: disposar d’algun bé declarat patrimoni de la humanitat, d’algun immoble d’interès cultural integrat en el patrimoni historicoartístic o d’equipaments culturals que generin una afluència anual acreditada de visitants que superi el nombre d’habitants del municipi.

S’hi celebra algun gran esdeveniment esportiu o cultural de caràcter nacional o internacional.

Disposar d’alguna àrea comercial amb una oferta singular i clarament diferenciada de la que és comuna als centres comercials de les principals ciutats de Catalunya, la qual genera una afluència anual acreditada de visitants procedents de fora de Catalunya superior a un milió anual durant un període consecutiu de cinc anys.

Tenir més de 100.000 habitants i registra més de 600.000 pernoctacions l’any immediatament anterior.

Disposar d’una zona portuària on operen creuers turístics i acredita l’arribada per aquest mitjà de transport de més de 400.000 passatgers en el darrer any.

Palamós, per la seva afluència de visitants estacional i pels esdeveniments esportius internacionals que acull, entre els quals es destaquen les competicions de vela, ha sigut qualificat com a municipi turístic.

Progressiva recuperació de l’activitat turística
Durant l’any 2021 l’oficina Municipal de Turisme va atendre 12.300 persones destacant, d’aquesta manera, una progressiva recuperació dels viatges i dels desplaçaments respecte a l’any 2020.

Aquestes són unes xifres sensiblement inferiors a períodes d’abans de la pandèmia, però es destaca una clara tendència a l’alça, i també l’increment, respecte a l’any 2020, de visitants provinents de l’Estat espanyol, en especial País Basc, Madrid i Aragó, seguides de les comunitats de Navarra, Castella i Lleó i el País Valencià. També dels provinents d’altres països europeus, i més concretament Bèlgica, Holanda i Alemanya.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat