La gestió ambiental del litoral palamosí revalida un any més la certificació EMAS

El municipi de Palamós ha renovat un any més amb el certificat EMAS per la qualitat ambiental del seu litoral. Es tracta de les platges, les cales i els passejos litorals del municipi que aconsegueixen aquest prestigiós guardó europeu que s’aconsegueix a través d’una auditoria externa realitzada per la Asociación Espanyola de Normalización y Certificación-AENOR.

Aquesta revalidació del certificat esdevé un nou reconeixement públic al compliment del municipi amb la legislació ambiental, la correcta gestió ambiental de les platges i a l’esforç per una millora contínua d’aquest àmbit.

EL SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Aquest reconeixement destaca un cop més la qualitat del Sistema de Gestió Mediambiental que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós aplica en tot el litoral palamosí, garantint que s’edequa a les normatives europees que s’estableixen en referència al litoral (concretament la norma UNE-EN-ISO 14001 i el reglament europeu EMAS).

D’aquesta manera l’Ajuntament de Palamós assumeix i garanteix el compromís de qualitat ambiental que té aquesta administració amb la implantació del projecte. L’objectiu d’aquest sistema és el de consolidar un model de gestió sostenible de tot el sector litoral de Palamós. Aquest projecte potencia la coordinació entre les àrees municipals, les institucions amb competències sobre aquest àmbit territorial, dels sectors econòmics que hi actuen i dels col•lectius socials que utilitzen aquest espai.

Amb l’aplicació d’aquest model es permet també minimitzar l’impacte que estacionalment pateix el litoral per l’afluència massiva de gent fent compatible la conservació dels seus valors naturals amb les activitats que s’hi desenvolupen.

En aquest sentit es capacita i es forma en matèria ambiental tot el personal vinculat, incloses les persones responsables de les concessions o dels serveis de neteja que actuen en aquest àmbit.

El projecte pretén evitar la degradació ambiental del litoral, potenciant la correcta gestió dels seus recursos i implementant sistemes per a una correcta utilització dels diferents vectors ambientals, creant els mitjans necessaris per gaudir i utilitzar adequadament l’espai litoral del municipi.

Entre aquests es destaquen factors com el de la mobilitat i accés, la generació de residus, l’estalvi en l’ús de l’aigua, la qualitat de l’aigua del mar i de la sorra de les platges, la reducció dels sorolls, la conservació dels recursos naturals i el manteniment de la biodiversitat.

El Sistema de Gestió Mediambiental també permet crear un model de desenvolupament socio-econòmic per l’àrea que possibiliti la pluralitat d’usos existents en l’actualitat i reguli aquells que afectin la sostenibilitat de l’espai o vagin en detriment de la conservació dels seus valors.

Un altre dels factors destacats del sistema és el de la creació d’un Pla d’Emergències que permet actuar amb celeritat, coordinació i eficàcia davant qualsevol incidència que afecti el sector litoral del municipi (incendis, contaminació, temporals, etc)

EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
El projecte del Sistema de Gestió Mediambiental es va iniciar l’any 2004 i es va dividir en tres fases. La primera va avaluar les necessitats i les millores necessàries en l’espai litoral del municipi.

Un cop finalitzat aquest estudi es va iniciar la segona fase amb la planificació del calendari d’actuacions que va finalitzar amb l’aplicació del projecte l’estiu de 2006, moment en el qual el sistema va estar plenament operatiu. Posteriorment es va iniciar la tercera fase on el sistema ha estat sistemàticament avaluat, verificat i certificat per tal de garantir-ne la seva correcta aplicació i eficàcia en el funcionament.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat