La nova marca turística de Palamós posa en valor la gastronomia, la pesca, el patrimoni cultural i social, els espais naturals i el paisatge de la vila

Aquest matí (30/05/13) Palamós ha presentat la nova marca turística i de ciutat que a partir d’ara identificarà al municipi no només com a destí turístic sinó com a una ciutat per viure i treballar, transmeten els valors de Palamós en clau de qualitat i prestigi.

La nova marca ciutat combina, en una imatge moderna i mediterrània basada en un sistema de representació iconogràfica, elements tan representatius del municipi com la gamba de Palamós (valors gastronòmics i pesquers), la vela marinera (patrimoni nàutic, natural i ecològic) i el campanar de l’església (com a patrimoni cultural, social i arquitectònic).

Un disseny que transmet els valors de Palamós
El logo ha estat un disseny de l’Estudi Lupagrafics de Palamós, al cap davant del qual hi ha el dissenyador Lluís Pareras, que ha seguit l’encàrrec del Consell Econòmic i Social amb l’objectiu de crear una marca on tots els sectors locals s’hi sentissin identificats i que transmetés els valors de Palamós.

La coincidència formal -triangulacions-, la simplicitat de línies d’aquests tres elements amb la seva particularitat cromàtica -vital i mediterrània- composats dins un espai regular flexible, projecta una marca singular i polivalent.

L’ús tipogràfic gruixut sans serif amb majúscula, subratlla i complementa el disseny de la marca amb finalitat recordable dels valors que transmet al servei d’un programa estratègic de citybranding per a Palamós.

La nova marca, una aposta del Consell Econòmic i Social de Palamós
El projecte de la nova marca ciutat s’inicia el gener de 2012 quan el Consell Econòmic i Social de Palamós debat la necessitat de dotar Palamós d’una marca per a la vila.

El Consell de Desenvolupament Econòmic i Social de Palamós, que té com a principal objectiu fomentar l’economia i l’ocupació al municipi, està format per un total de divuit persones, entre representants municipals i de les entitats econòmiques i socials de la vila.

L’abril de 2012 el Consell Econòmic i Social aprova l’encàrrec a l’empresa Lupagrafics de crear una nova marca ciutat per Palamós i posteriorment es celebren diverses reunions de treball amb els membres del consell per elaborar el brífing creatiu, la identificació dels valors de la nova marca, l’inici de les propostes, etc. Posteriorment el mes de juny es presenten les primeres propostes i s’inicia el debat per al seu desenvolupament.

Finalment al Plenari del Consell del passat 10 de gener de 2013, i després de valorar diferents propostes gràfiques, tria la millor proposta de les diverses presentades i comença el seu desenvolupament gràfic.

El Consell Econòmic i Social de Palamós valora que la nova marca, amb els seus elements, colors i formes, engloba els valors proposats en l’inici i hi veu tots els sectors de Palamós representats. El seu dinamisme i la seva modernitat situa la imatge de Palamós en el moment actual i es considera que a nivell de comunicació exterior i projecció de Palamós, la marca serà identificada fàcilment i permetrà un ràpid posicionament sense perdre la situació de la qual partim.

El nou logo s’implementarà progressivament en els elements promocionals de la vila, en la uniformitat del personal de l’Àrea de Turisme i platges, en merchandising divers, i en l’àmbit comercial i turístic de Palamós.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat