La nova Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals domèstics a Palamós contempla algunes novetats

La nova Ordenança municipal de Palamós que regula la protecció, control i tinença d’animals ha estat aprovada inicialment en el Ple de l’Ajuntament de Palamós d’aquest mes de novembre.

L’Ordenança dona relleu a la que el municipi ha tingut en vigència des de l’any 2000 i que ja ha quedat obsoleta en alguns aspectes, ajustant-se ara a les noves necessitats i aplicant la normativa necessària en obligacions i responsabilitats, tant des del punt de vista dels problemes que pot generar la tinença no responsable d’animals de companyia a persones i espais públics, com per la seva mateixa protecció.

De fet el document es regeix per la Llei de protecció dels animals que regula i estableix les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals, els drets i deures de les persones propietàries o posseïdores d’animals domèstics per tal de garantir una tinença responsable que millori la convivència ciutadana i la qualitat de vida de les persones i dels animals.

Animals de companyia en l’espai públic
El document recull els requisits que han d’acomplir els animals de companyia en els espais públics que són, entre altres, el d’anar acompanyats, lligats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, amb corretja o cadena i collar, sempre adients a l’espècia i raça, o la obligació de recollir les deposicions.

L’ordenança preveu l’habilitació d’espais específics, especialment indicats per al seu lleure i la sociabilització dels gossos, coneguts com parcs o espais canins. Aquests espais estaran confinats perimetralment per tal que els animals puguin anar deslligats – amb excepció dels gossos tipificats com a perillosos que han d’anar sempre lligats – i podran disposar d’equipaments específics, punt d’aigua i zona d’esbarjo.

L’ordenança també preveu que en algunes vies i zones del nucli urbà, conegudes com els espais de lleure per animals de companyia, els animals hi puguin circular deslligats sempre i quan restin sota el control de la persona propietària. Els espais de lleure per a animals de companyia de Palamós són: el parc urbà de Cap Gros, el parc urbà de la Pineda d’en Gori, la zona verda del polígon industrial de Sant Joan, coneguda també com a Parc de la Bassa, i la part exterior del Molí del vent.

Aquestes zones es podran ampliar en un futur.

Nova zona de lleure per gossos a la platja Gran
L’Ordenança també contempla l’habilitació d’una zona de lliure accés per animals de companyia a la platja Gran de Palamós, entre el carrer Nàpols i el carrer del Mar, i en el període comprès entre l’1 de novembre i el 15 de març.

Per fer ús d’aquest espai caldrà que els animals de companyia estiguin adequadament inscrits en el registre censal de l’Ajuntament.

Millorar la convivència
Per millorar la convivència i garantir una tinença responsable, la nova Ordenança municipal vol regular les conductes dels propietaris o posseïdors d’animals domèstics. Algunes de les mesures destacades, entre moltes altres, són la prohibició de deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a la via pública; anar sempre lligats i acompanyats dels seus propietàris amb corretja o cadena i collar o portar la identificació mitjançant el microxip.

La infracció d’alguna de les mesures contempla multes amb sancions que poden arribar fins als 3.000€.

La nova ordenança s’ha redactat tenint en compte les aportacions ciutadanes que van sorgir del procés de participació celebrat a principis d’aquest any.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp