La Policia Local de Palamós inicia una campanya informativa sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) al municipi

A partir del proper dilluns 21 de març, entrarà plenament en vigència a tot l’Estat, la normativa d’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), bàsicament patinets elèctrics, que s’han convertit en els darrers anys en un sistema de transport molt utilitzat, principalment per la gent jove.

Davant l’aplicació d’aquesta nova norma, l’Àrea de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Palamós, mitjançant la Policia Local, inicia una campanya sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) al municipi. L’objectiu d’aquesta acció és la de poder informar i sensibilitzar els usuaris de VMP de les normes d’utilització d’aquests vehicles a la via pública, per a garantir tant la seva seguretat com la dels vianants.

La campanya inclou l’edició d’un vídeo explicatiu i d’un cartell informatiu, que es distribuiran, respectivament, per les xarxes socials municipals i per les escoles, hotels o càmpings de Palamós, i on es detallen les normes bàsiques que cal tenir en compte a l’hora de circular amb un patinet elèctric.

La normativa dels VMP
En aquests suports informatius es detallen bona part de les normes bàsiques que cal tenir en compte en la utilització d’aquests vehicles i que s’incorporen a la normativa, entre les quals es destaca que no poden superar una velocitat de 25 Km/h i només hi pot circular una sola persona. La conducció dels patinets elèctrics només és permesa a les persones a partir dels 16 anys. És obligatori portar casc, i no es poden fer servir auriculars, telèfons mòbils, ni res que provoqui la distracció del conductor.

Amb aquests vehicles només es pot circular per la calçada o per carrils bici. Resta prohibida la circulació per zones de vianants, voreres, places, així com per vies interurbanes.

Conduir un VMP comporta respectar totes les normes i la senyalització, com qualsevol altre vehicle: direccions prohibides, semàfors, Stop, etc. Cal senyalitzar les maniobres amb antelació amb els braços, i durant la nit, o en situacions de visibilitat escassa, s’ha de circular amb llums.

L’incompliment d’aquestes normes de circulació amb VMP poden comportar sancions de fins a 1000 euros.

Controls de la Policia Local
La Policia Local de Palamós també realitzarà, del 21 de març al 5 d’abril, controls per informar de l’aplicació de la nova normativa.

Les patrulles d’agents faran controls diaris en diversos punts del municipi així com coincidint amb les entrades i sortides dels centres d’ensenyament. També es potenciaran les patrulles a peu per les zones comercials, o bé el passeig del Mar per advertir, en aquest cas, la prohibició de circulació en aquests espais.

L’objectiu d’aquests controls és el d’advertir les possibles errades en la utilització d’aquests vehicles, per informar, corregir i, si cal, denunciar, aquells comportaments que no s’ajustin a la normativa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat