La reforma de la plaça de Catalunya i la 1a fase d’urbanització del carrer de López Puigcerver, principals projectes palamosins al PUOSC 2013-16

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós ha presentat un total de quatre projectes urbanístics a la convocatòria de subvencions que atorga el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) dins el quatrienni 2013-2016, i per una quantia global de 1.133.258,83 €.

De les propostes presentades es destaca la 1a fase d’urbanització del carrer de López Puigcerver, entre els carrers de Mallorca i l’avinguda d’Onze de Setembre que inclou també la reforma de la plaça de Catalunya. Amb aquest projecte que té un pressupost global de 824.470,79 €, l’Ajuntament de Palamós inicia un procés urbanístic que té l’objectiu de diferir part del protagonisme del passeig del Mar als carrers adjacents i que aquests el complementin amb la seva activitat, provocant la transformació física i econòmica de bona part de l’àmbit de l’Eixample.

En aquest sentits Serveis Tècnics Municipals estan elaborant diferents propostes d’ordenació d’aquest espai públic que va des del carrer President Macià fins el passeig de Mar, amb la voluntat d’apropiar-ne la major part pels vianants, incentivant l’activitat comercial de les plantes baixes.

REFORMA C/ LOPEZ PUIGCERVER I PLAÇA DE CATALUNYA
La proposta d’intervenció en el tram del carrer de López Puigcerver consisteix en la seva reforma integral, amb la pavimentació i ubicació de serveis, la ubicació d’aparcament de vehicles únicament a la banda esquerra en direcció centre i ampliant la vorera contraria, la qual cosa, amb l’enlairament de la calçada d’alguns vials ortogonals al passeig, generarà unes amplies plataformes per a vianants que s’allargaran fins a la platja.

Les més rellevants d’aquestes, sense dubte, es preveuen en els carrers que passen pel costat de la plaça de Catalunya, concretament Orient i Alba, que s’incorporaran a la plataforma que s’allargarà fins el passeig del Mar. Aquest projecte també inclou la reforma global de la resta de la plaça de Catalunya.

ELS PROJECTES PUOSC
La resta de projectes que l’Àrea municipal d’Urbanisme ha presentat a la convocatòria de subvencions del PUOSC inclouen la substitució del parquet del Pavelló Municipal d’Esports amb un pressupost de 143.773,54 €.

Aquest complex esportiu es va construir a l’any 1989 i durant aquests 24 anys ha estat l’equipament municipal que s’ha utilitzat amb més intensitat amb uns 30.000 usuaris a l’any per a l’ús esportiu, a més d’altres tipus d’activitats que s’hi realitzen puntualment. El suport físic de totes les activitats és el terra de parquet de bolondo instal•lat amb la construcció del pavelló i, malgrat que cada any s’han efectuat manteniments, ja ha doblat la seva vida útil i esdevé imprescindible la seva substitució.

Un altre dels projectes presentats és el de l’arranjament amb nou asfaltatge de tota l’avinguda del President Lluís Companys que, juntament amb la resta de les avingudes centrals, forma un dels principals accessos al nucli urbà, unint els nuclis de Palamós i Sant Joan i esdevenint l’accés habitual a l’Hospital Comarcal de Palamós, la qual cosa li atorga un IMD d’uns 8.000 vehicles diaris.

El projecte amb un cost global de 104.982,41 €, inclou també la millora de l’encreuament d’aquesta avinguda amb el carrer del Doctor Fleming, on es dissenyarà correctament la disposició de les vorades i la calçada, de manera que els girs dels vehicles siguin més adequats.

Finalment dins els projectes presentats també s’inclou la rehabilitació d’un cos annex de 84.79 m2 existent al Cementiri Municipal de Palamós, que amb un pressupost de 60.032,09 €, s’hi ubicaran uns serveis públics, una oficina, un magatzem i un vestidor.

El recinte del cementiri no disposa actualment d’aquests serveis, la qual cosa esdevé completament necessària per als usuaris de l’equipament i que complementaran el servei de la Sala de Vetlla que fa dos anys es va posar en funcionament al Cementiri Municipal de Palamós.

PLA D’ASFALTATGE DE CARRERS
A banda dels projectes urbanístics inclosos a la convocatòria de subvencions que atorga el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós també ha anunciat l’elaboració d’un pla d’asfaltatge de carrers del municipi que es vol executar aquest any. Aquestes obres permetrien la millora d’aquells carrers que actualment es troben més deteriorats en l’estat del seu asfaltatge.

Entre els carrers que ja s’han inclòs en aquest pla d’asfaltatge de carrers es destaquen els de Xaloc, Sta J. de Vedruna, St. Joan Bta. Salle o Ample.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat