L’Ajuntament de Palamós adjudica la realització de les obres amb caràcter d’urgència del projecte de l’Eixample a una nova empresa constructora

L’Ajuntament de Palamós i la nova empresa constructora (Aglomerats Girona SA) han formalitzat aquesta setmana el nou contracte d’adjudicació de les obres amb caràcter d’urgència del projecte de rehabilitació i millora d’una zona de l’Eixample de Palamós.

Davant l’incompliment en el termini d’execució per part de l’anterior empresa adjudicatària del projecte de rehabilitació i millora d’una zona de l’Eixample, i pel fet de no haver sabut reconduir la situació malgrat els constants advertiments realitzats pels tècnics de l’Àrea Municipal d’Urbanisme, el passat mes d’abril l’Ajuntament de Palamós va prendre la decisió de rescindir el contracte i, per tant, aturar les obres. Per aquest motiu, es va considerar prioritària la continuació de tasques amb caràcter d’urgència com són les obres i mesures necessàries per a evitar accidents, eliminant totes les barreres i obstacles existents a la circulació de vianants i vehicles, així com la protecció dels elements construïts fins el moment per a evitar-ne el seu deteriorament funcional.

Amb aquesta nova adjudicació, l’empresa (Aglomerats Girona SA) realitzarà els treballs per a complementar les voreres, les connexions de serveis, així com l’asfaltatge de carrers. Es preveu que aquesta ja estigui treballant en l’àmbit a partir del proper dilluns 14 de juny, quan s’iniciaran les tasques de replantejament, aixecament, preparació de cales per a la localització de serveis i el subministrament del material. Serà després de la Festa Major quan s’iniciarà el gruix d’obres que restin per a la finalització de les denominades obres amb caràcter urgent.

La rescissió i nova contractació no han comportat cap modificació ni en el projecte ni en el seu pressupost, i per tant, no tindrà cap mena de repercussió econòmica per als veïns i veïnes d’aquest sector.

Cal destacar però, que aquest nou procés d’obres no inclourà treballs més complexos, com és el cas del carrer de la Mercè, en el qual s’ha d’ubicar un nou col·lector d’aigües. La complexitat de les tasques de canalització d’aquests tubs, en un àmbit de sòl molt sorrenc i on es necessiten empreses i equipaments especialitzats, requereix que es faci una segona adjudicació.

El projecte de l’Eixample
El projecte integral que s’executa a l’Eixample es va iniciar el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt, i afecta l’espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l’avinguda del President Francesc Macià, incloent-hi també tots els trams de carrers interiors d’aquest perímetre, concretament els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres també inclouen l’abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu; la modernització de la senyalització viària horitzontal i vertical, la ubicació d’alguns punts de nou enllumenat públic, així com de mobiliari urbà.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp