L’Ajuntament de Palamós aporta ajudes directes als negocis del municipi que varen haver de cessar l’activitat per la COVID-19

L’Ajuntament de Palamós aportarà un total de 59.500 € al gruix de negocis del municipi que l’octubre passat varen haver de cessar la seva activitat econòmica, afectats pel decret de tancament que va establir la Generalitat de Catalunya.

Aquesta és la segona convocatòria d’ajudes directes que executa l’Ajuntament de Palamós al sector empresarial del municipi i vinculat a la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia.

Els mesos de desembre i gener passats ja es varen fer efectius els ajuts de la primera convocatòria, i actualment, ja es preveu la redacció d’una tercera per aquest primer semestre de l’any 2021.

Ajut directe de 500 €
Els tècnics de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica han finalitzat, aquesta setmana, el procés de validació de les peticions tramitades en aquesta segona convocatòria, resolent que un total de 119 establiments i empreses del municipi rebran aquest ajut directe de 500 € per negoci, que es faran arribar als seus beneficiaris durant aquest mes. Es tracta concretament de bars, restaurants, centres d’estètica i centres esportius.

La resta de les peticions trameses, 48, han estat desestimades per no ajustar-se a les bases d’aquesta convocatòria d’ajuts, com és el cas de peticions realitzades per empreses que no s’han vist obligades a tancar el seu negoci, que han presentat sol•licituds per a dues activitats diferents d’una mateixa empresa, o bé que no estan al corrent de pagaments amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social o dels impostos municipals.

En aquests darrers casos cal destacar que aquestes empreses podran presentar recurs, i si fan la liquidació corresponent, podran rebre aquests ajuts o qualssevol altres que es puguin concedir en un futur.

Més ajudes en un nou pla de xoc
L’Ajuntament de Palamós està definint actualment, altres ajudes que s’activaran progressivament durant aquests propers mesos en un nou pla de xoc per al municipi, i que estaran centrades en l’atenció social a les famílies i el foment de l’economia i l’ocupació.

Amb aquest objectiu, representants de totes les formacions polítiques del consistori municipal estan treballant propostes conjuntes que permetin consensuar les noves línies bàsiques d’actuació i el pressupost necessari.

En el cas de l’àmbit empresarial local, es treballa per tal que aquest nou pla de xoc permeti combinar la bonificació de taxes amb les línies directes d’ajuda, i d’aquesta manera poder arribar al màxim de negocis possibles.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat