L’Ajuntament de Palamós aporta un total de 84.000 € a ajudes directes a negocis del municipi que han estat afectats econòmicament a conseqüència de la Covid-19

L’Ajuntament de Palamós aportarà inicialment un total de 84.000 € al gruix de negocis del municipi que han estat afectats econòmicament a conseqüència de la Covid-19.

Ajut directe de 600 € a 140 empreses del municipi
Els tècnics de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica han finalitzat el procés de validació de les peticions tramitades en aquesta convocatòria, que han estat de 178. En total s’han resolt afirmativament 140 peticions presentades per establiments i empreses del municipi, que rebran aquest ajut directe de 600 € per negoci, una quantia econòmica que es farà arribar als seus beneficiaris durant aquest mes d’octubre, coincidint amb la finalització de la temporada turística. Es tracta d’empreses locals que han hagut de restringir la seva activitat amb motiu de la normativa anti-Covid marcada per la Generalitat.

Aquesta és la tercera convocatòria d’ajudes directes que executa l’Ajuntament de Palamós al sector empresarial del municipi i vinculat a la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia.

La resta de les peticions trameses, 28, han estat desestimades per no ajustar-se a les bases d’aquesta convocatòria d’ajuts, com és el cas de peticions realitzades per empreses que no s’han vist obligades a tancar o restringir la seva activitat, que han presentat sol•licituds per a dues activitats diferents d’una mateixa empresa, o bé que no estan al corrent de pagaments amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social o dels impostos municipals. En aquests darrers casos cal destacar que aquestes empreses podran presentar recurs, i si fan la liquidació corresponent, podran rebre aquests ajuts o qualssevol altres que es puguin concedir en un futur.

També cal destacar que actualment resten 10 sol•licituds que estan pendents de la presentació, per part dels interessats, de documentació addicional.

A banda dels ajuts directes a les empreses afectades, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós també ha activat línies de promoció del municipi i de la seva activitat comercial i turística, amb l’objectiu de fomentar els valors de Palamós com a referent a la Costa Brava, generant l’interès de públics potencials cap al municipi.

D’aquesta manera s’han contractat campanyes de publicitat en diversos mitjans de comunicació per un valor global de 20.000 €, on s’ha sumat també la implantació i difusió de la nova marca turística amb una dotació de 10.000 €.

Ajudes extraordinàries d’habitatge
Actualment l’Ajuntament de Palamós està ultimant el treball en les sol•licituds que s’han presentat per ajudes extraordinàries d’habitatge, 74 en total, per tal de concretar totes les que podran rebre l’aportació econòmica municipal.

Aquests ajuts tenen una aportació màxima de 750 € per beneficiari, amb l’objectiu de poder ajudar a fer front a les despeses de lloguer i hipoteca d’aquelles persones del municipi en risc d’exclusió residencial, minimitzant l’impacte que té la Covid-19 en algunes economies familiars.

Així mateix es preveu una ampliació de l’ajuda amb una segona aportació per un valor màxim de 500 €, en el supòsit que no s’esgoti la partida pressupostària inicial destinada a aquesta finalitat.

Pla de xoc amb motiu de la pandèmia
L’atorgament d’ajuts destinats a les despeses de lloguer i hipoteca, a les empreses, o bé les línies extraordinàries de promoció de Palamós, formen part del Pla de xoc aprovat pel municipi dotat amb un total de 700.000 euros i adreçat tant a l’atenció social a les famílies, com al foment de l’economia i l’ocupació al municipi; cobrint per un costat l’emergència social, i per l’altre el suport a les empreses, el comerç i la restauració local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp