L’Ajuntament de Palamós aprova el Pla Local de Joventut 2016-2019

El plenari municipal de l’Ajuntament de Palamós va aprovar ahir dimarts (13/09/16) el Pla Local de Joventut 2016-2019 que durant els darrers mesos han elaborat els tècnics de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palamós.

Aquest document va dirigit als joves del municipi d’entre 15 a 29 anys, 2690 en total (un 15,11% de la població), i permet analitzar en primer terme la situació global de la joventut a Palamós (serveis, activitats, problemàtiques o necessitats).

Una diagnosi bàsica per a poder marcar les estratègies per a l’aplicació de polítiques municipals que incideixin en aquestes problemàtiques i apliquin mecanismes per resoldre necessitats dels joves en àmbits com els de l’habitatge, el treball, l’educació, la salut, la cultura, l’associacionisme, o el foment de la participació.

Participació dels joves i les entitats locals
El Pla Local de Joventut 2016-2019 s’ha elaborat amb la participació directa dels joves de Palamós, de les entitats i escoles de la vila, també de la resta d’àrees de l’Ajuntament, així com d’organismes supramunicipals relacionats amb el col•lectiu juvenil des de l’àmbit de la salut o l’ocupació.

La participació dels joves al Pla s’ha incentivat amb trobades i reunions, mitjançant un qüestionari adreçat a entitats i col•lectius de joves de la vila, o bé amb iniciatives lúdiques com la de la realització d’un concurs fotogràfic a Instagram en el qual els i les joves de la vila van poder publicar fotos tant de coses que els fan estar orgullosos de ser palamosins i palamosines, com de coses que els agradaria canviar.

Propostes i objectius
Entre les propostes que s’inclouen al Pla Local de Joventut de Palamós 2016-2019, es destaca la necessitat de treballar amb els joves en risc d’excussió social, l’impuls de les noves tecnologies per comunicar-se amb els joves, la potenciació dels projectes de garantia socials per al foment de l’ocupació, o bé, en l’àmbit més lúdic, la creació al municipi d’un grup de batucada.

Aquest document recull també que actualment la màxima preocupació dels joves té a veure amb la necessitat de garantir un futur laboral, així com l’accés a un habitatge.

El Pla Local de Joventut de Palamós 2016-2019, permet crear les línies de treball al municipi en matèria de joventut per als pròxims quatre anys, tenint en compte que la realitat canvia dia a dia, i que el document ha de ser viu per a adaptar-se a les noves realitats que vagin sorgint.

Cal destacar que el Pla Local de Joventut de Palamós aborda aquells elements que fan referència al foment de la participació dels joves en les activitats que es generen al municipi, la potenciació de l’associacionisme amb la creació de noves entitats i la promoció de les seves activitats. També destaca la potenciació de la cohesió social al municipi amb la promoció dels àmbits de cooperació i solidaritat en l’àmbit local i internacional.

Aquesta eina destinada als joves de Palamós s’inclou en la línia de les polítiques de joventut que es promouen des de la Generalitat i en l’àmbit de Catalunya, on s’inclouen també projectes per a joves que es porten a terme conjuntament amb altres institucions (Consell Comarcal), àrees municipals (Acció Social i Ciutadania, Ensenyament, Esports) i entitats del municipi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

15/04/2024

Relacionades per entitat