L’Ajuntament de Palamós aprova el pressupost per a 2017, d’uns 23 milions d’euros, prioritzant el servei al ciutadà i l’estabilitat financera

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós celebrada ahir dimarts (8/11/16) va aprovar el pressupost municipal de l’any vinent que suma un total de 22.868.000 euros. L’aprovació del document pressupostari de 2017 va comptar amb els vots favorables d’ERC, CiU i PP, i en contra del PSC, JxPiSt.J i la CUP.

El pressupost de 2017 reflecteix la voluntat de prioritzar el servei al ciutadà i la via pública alhora que manté el control de l’endeutament i l’estabilitat financera. Del global econòmic d’aquest pressupost l’Ajuntament de Palamós destinarà 1.619.000 euros a inversions, amb quatre eixos principals:

1.L’atenció a les persones més desfavorides amb clara vocació no només assistencialista sinó d’acompanyament (ampliació del conveni dels serveis socials bàsics que en dos anys han passat de 290.000€ a 350.000€; posada en marxa d’un servei atenció salut mental, reformulació del conveni d’habitatge amb el CCBE, aposta pels cursos formatius de capacitació laboral). A banda es potencien les polítiques de millora de l’atenció presencial i virtual amb el ciutadà, amb la modernització del web municipal, i la contractació de tècnics de suport a l’administració electrònica i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

2.L’activació econòmica local amb la dinamització turística del municipi, potenciant i millorant els espais naturals litorals. És el cas de la creació d’una infraestructura verda en l’àmbit de Castell, la millora de tot l’entorn de la platja, la riera, el bosc de transició i la plana de Castell. Una infraestructura que permetrà als visitants conèixer la riquesa patrimonial de l’entorn. En l’àmbit turístic es vol seguir consolidant i creant nous festivals al municipi, així com noves activitats fora de la temporada turística (en són exemple el festival Onadance, el Festival de Cobla com a referent de la sardana a Catalunya, activitats turístiques de temporada mitjana com el Rally Costa Brava Històrics, o bé la dinamització a les places del municipi.

3.La consolidació i potenciació de pla director de millores i manteniment de la via pública als diferents barris del municipi, al qual el pressupost d’inversió li dedica prop del 70 %, i que inclou l’arranjament de voreres, carrers i enllumenat, així com de campanyes de neteja complementària a tot el poble. En l’àmbit d’inversió cal destacar els projectes de millora integral prevista a la zona de l’Eixample, l’arranjament del carrer d’Almogàvers, la millora a les places urbanes o al passeig del Mar, o bé l’arranjament del carrer de la Riera.

4.Foment al municipi de la convivència, els valors cívics i la participació, amb l’augment partides Ciutat Educadora, potenciant la figura dels Agents Cívics, i amb augments pressupostaris per a les àrees de Solidaritat i Cooperació, Joventut, i per a les entitats de la vila. L’Ajuntament de Palamós també ha previst la creació l’any vinent de la secció de Protecció Civil al municipi.

Amb aquest pressupost, l’Ajuntament de Palamós vol seguir mantenint la línia de contenció dels darrers pressupostos aprovats, des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que es potenciï l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Amb aquesta línia de treball i execució pressupostària es preveu que la ràtio d’endeutament a finals de 2017 sigui del 42% (cal recordar que a finals de 2014 era del 58%), i que l’objectiu és el de seguir reduint deute per aconseguir percentatges històrics per sota del 40%.

L’Ajuntament de Palamós destaca la feina feta amb el reconeixement del deute que la Generalitat tenia amb aquest Ajuntament, i també el fet que en aquest any 2016 s’ha aconseguit que la Generalitat ingressés a les arques municipals prop de 3 milions d’euros d’aquest deute. Aquesta gestió acurada permet seguir millorant la situació econòmica municipal sense haver d’augmentar la pressió fiscal tal com s’ha previst en les Ordenances Fiscals de 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat