L’Ajuntament de Palamós aprova la nova Ordenança de residus que inclou el model de recollida porta a porta

El Ple de l’Ajuntament de Palamós celebrat ahir dimarts (21/11/23) va aprovar inicialment, la nova Ordenança per a la gestió de residus i neteja viària que s’ha elaborat des de l’Àrea de Medi Ambient per tal de posar-la plenament en vigència durant el segon semestre de l’any vinent, coincidint amb l’entrada en servei d’un nou contracte de recollida de residus i neteja viària a Palamós. Aquesta aprovació va comptar amb els vots a favor de l’equip de Govern i en contra de l’oposició municipal.

L’actualització d’aquesta nova Ordenança ha de servir per continuar lluitant contra el canvi climàtic, complir amb les normatives europees, estatals i catalanes en la gestió de residus, i millorar la imatge i la prestació d’aquest servei al municipi. La redacció d’aquesta norma ha vingut precedida per un procés participatiu realitzat l’any passat, mitjançant el qual es va conèixer de manera prèvia el parer de la ciutadania sobre la neteja i gestió de residus al municipi, com a element referent en l’elaboració final d’aquesta ordenança.

El qüestionari realitzat va estar orientat a extreure conclusions de com són els hàbits i les expectatives dels ciutadans amb el servei de recollida d’escombraries, la qual cosa ha permès ajustar el màxim possible les prestacions del futur contracte a les necessitats dels ciutadans de Palamós.

Model de recollida porta a porta

La principal novetat del document aprovat, és el de la implementació del model de recollida porta a porta, com a alternativa al model actual de gestió, el qual no té present la política de prevenció de residus, ni el foment de l’economia circular tal com recullen les diferents normatives vigents.

La Comissió municipal de Residus ja va consensuar aplicar aquest sistema d’acord amb el treball fet per aquest òrgan des de l’any 2019, on es va cercar una alternativa al model actual i que van refermar estudis i projectes al respecte, els quals van avalar el porta a porta, com el sistema de recollida de residus més adequat.

Amb l’objectiu de poder desplegar al municipi aquest nou sistema de recollida de residus, l’Ajuntament de Palamós ha presentat el projecte a les línies d’ajut europees, Next Generation.

Amb la implementació d’aquest sistema Palamós vol reduir les 7 tones de fracció resta que recull a l’any, i a la vegada, augmentar significativament el percentatge de recollida selectiva al municipi, el qual per a l’any 2030 ha de ser d’un 60%, tal com exigeixen les normatives europees.

El sistema porta a porta que s’aplicarà a Palamós s’ha previst que s’amolli a les necessitats de cada sector del municipi, o d’habitatges, aplicant un sistema mixt i més heterogeni quan es requereixi.

A banda amb aquest nou model s’incorporarà, en la gestió de residus, la individualització com a eix fonamental de la corresponsabilització de la ciutadania i de les activitats econòmiques, mantenint una traçabilitat en la gestió de residus que permetrà una relació més àgil, flexible i bidireccional.

Aquesta individualització que suposa el model de recollida porta a porta, també permet establir el pagament de la taxa d’escombraries d’acord amb la generació de residus de cadascú.

La posada en vigència de la nova Ordenança de residus i neteja viària, és prevista pel segon semestre de 2024, coincidint amb l’inici d’un nou contracte d’aquest servei. A partir d’aquest moment l’empresa adjudicatària tindrà un termini de mig any, i de manera progressiva, per posar en marxa el servei tant de neteja com de recollida.

 Paral·lelament també s’implementarà el sistema de recollida porta a porta a Palamós, que es farà de manera progressiva i per barris, amb l’objectiu que estigui plenament en servei a tot el municipi l’estiu de 2025.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp