L’Ajuntament de Palamós aprova l’asfaltatge d’un nou tram de la ronda de l’Est

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palamós ha aprovat el projecte d’asfaltatge d’un nou tram de la ronda de l’Est (vial del Port), un dels principals eixos viaris del municipi i connexió d’entrada i sortida de les mercaderies del port palamosí.

Es tracta concretament de la secció d’aquest vial compresa entre el camí vell de la Fosca i fins al giratori de l’avinguda de l’Àngel Guimerà, i també des d’aquest vial i fins al carrer de Joan Rovira, afectant en aquest cas el tram del carrer d’Arnau Sa Bruguera que resta per asfaltar.

Tota aquesta secció, uns 650m lineals, s’ha anat deteriorant amb el temps i ara requereix una actuació d’arranjament i millora, que complementarà la que ja es va fer en els dos trams anteriors de la ronda de l’Est.

El projecte té com a objectiu principal millorar el servei d’aquests trams de via tenint en compte el volum de trànsit diari, i especialment l’alt percentatge del trànsit pesat que realitza els serveis de transport de mercaderies del port. La circulació continuada d’aquests vehicles de gran pes, és una de les principals causes del fort deteriorament de la capa de rodadura. Un altra finalitat que es vol aconseguir és la de minimitzar els costos de manteniment que suposa l’arranjament sovintejat dels forats i les fissures que si produeixen.

Els treballs que inclou el projecte es basen en la modificació del paquet estructural del paviment actual per tal de garantir una major resistència al pas del temps i als vehicles pesants. L’actuació inclou el fressat, anivellament, compactació, asfaltatge i pintat de la senyalització viària.

El cost d’aquest projecte és d’uns 665 mil euros, i es preveu que es pugui executar durant el darrer trimestre de l’any.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

24/07/2024

Relacionades per entitat