L’Ajuntament de Palamós aprova un pressupost per a 2018 de 23 milions d’euros, amb la congelació d’impostos i més d’1,6 milions destinats a inversió

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós celebrada ahir dimarts (10/10/17) va aprovar el pressupost municipal de l’any vinent que suma un total de 23.210.200 euros. L’aprovació del document pressupostari de 2018 va comptar amb els vots favorables d’ERC, CiU, JxPiSt.J (Junts per Palamós i Sant Joan) i la regidora no adscrita (V.Mányik); i en contra del PSC. (el regidor representant de la CUP al consistori no va ser present al ple d’ahir).

Aquest document, en la seva globalitat, es mostra com un pressupost eficient i equilibrat, que té com a objectiu atendre les necessitats del ciutadà, i per tant, coherent amb la voluntat de donar resposta a l’actual conjuntura social i econòmica, dins els criteris de sostenibilitat i estabilitat pressupostària.

Enguany l’Ajuntament de Palamós destina un global d’1.640.000 euros d’aquest pressupost a inversions. Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions:

1.Accions que permeten potenciar els actius municipals, tant per enfortir la cohesió i pertinença dels palamosins i palamosines com per l’oportunitat de dinamització econòmica que presenten. Destaca la construcció d’una nova pista poliesportiva annexa al Pavelló Municipal d’Esports, amb una aportació de 270 mil euros, donant sortida a l’alta demanda d’espais per a la realització d’entrenaments o competicions esportives al municipi. També el projecte del camí de ronda entre el passeig de les Pites i la platja de Castell, creant una infraestructura verda multifuncional com a posicionament temàtic en oci actiu a la natura, amb una aportació, en la seva primera fase, de 210 mil euros. També si afegeixen millores als accessos de les platges i l’arranjament de les seves zones de transició, amb un total de 55 mil euros, i la consolidació de les noves activitats iniciades enguany com el festival Amb so de Cobla o el torneig esportiu Beach Polo. Així mateix es destaquen nous impulsos per a millorar el suport municipal a les entitats.

2.Propostes per seguir avançant en un pla per a millorar la via pública als diferents barris, així com en l’embelliment de l’espai públic i la millora en espais patrimonials. Destaquen projectes com el de reforma del passeig del Mar, amb 100 mil euros, fruit del procés participatiu realitzat enguany i que permetrà la millora del paviment central i el canvi dels canals de desaigües laterals per zones enjardinades. En aquestes millores del passeig també si sumen 45 mil euros en noves lluminàries. També s’il•luminarà l’estàtua de la Dama dels vents i el castell de Sant Esteve de Mar, amb la inversió de 18 mil i 33 mil euros respectivament i l’arranjament d’elements patrimonials com el de la torre del campanar de Palamós, on es destinen 30 mil euros. També es destinaran 80 mil euros per a la ubicació de nova gespa artificial del camp gran de la zona esportiva, 65 mil per a la xarxa d’aigües residuals de Les Pites o 40 mil pel sistema de tancament al trànsit del carrer de Dídac Garrell. Així mateix, cal tenir en compte que més enllà del pressupost ordinari, també s’inclouran projectes dins el pla d’inversions “financerament sostenibles” dedicat principalment a millores de voreres i places, o realització d’asfaltatges i col•lectors, amb un pressupost global aproximat de 650 mil euros.

3.Projectes que subratllin l’atenció a les persones des de la vessant de l’atenció i comunicació al ciutadà però també des de l’atenció a les persones amb escassa capacitat econòmica. Destinem recursos a seguir implantant l’administració electrònica amb millors garanties i la comunicació digital des dels diferents canals institucionals, tant des de la vessant de personal com des de la renovació d’equipament i plataformes, però destaquem la consolidació d’ajudes a l’IBI i l’augment d’inversió en Serveis Socials per a millorar el servei i garantir l’atenció de qualitat als usuaris. Així mateix, cal afegir que les ordenances fiscals també recullen altres bonificacions i exempcions de caire social.

4.Polítiques que impulsin la convivència, els valors cívics i la participació desenvolupant la idea de Palamós com a ciutat educadora en el seu conjunt. Destaquem l’augment pressupostari a Ciutat Educadora amb la intenció de desenvolupar el nou programa, i la millora en el servei de voluntariat educatiu com a accions prioritzades, la consolidació dels agents cívics en la temporada de major població al municipi, i la destinació d’una de les partides destacades a incorporar propostes ciutadanes al pressupost d’inversió municipal.

Cal destacar que el pressupost de l’Ajuntament de Palamós per al 2018 inclou un total de 85 mil euros per a inversions que es determinaran mitjançant participació ciutadana, per tal que els palamosins i les palamosines decideixin com s’hauran d’invertir.

Congelació d’impostos i de taxes
El criteri general del pressupost 2018, ha estat no incrementar impostos ni taxes. El tipus impositiu de l’IBI urbana es redueix fins el 0,705% en el projecte d’ordenances fiscals. En el cas de l’IVTM, s’ha disminuït lleugerament la previsió d’ingressos donada l’evolució d’aquest impost durant el darrer exercici. Respecte de l’IIVTNU hi ha una disminució important a l’espera de canvis legislatius en l’impost. En el cas de l’IAE aquest es manté donada la seva evolució en el present exercici.

Contenció i reducció de la ràtio d’endeutament
Amb aquest pressupost, l’Ajuntament de Palamós vol seguir mantenint la línia de contenció dels darrers pressupostos aprovats, des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que es potenciï l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Amb aquesta línia de treball i execució pressupostària es preveu que a finals de 2018 la ràtio d’endeutament sigui per sota del 38 % (cal recordar que a finals de 2014 era del 58%), amb l’objectiu de seguir reduint deute en els propers exercicis per aconseguir percentatges històrics que se situïn propers al 30%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp