L’Ajuntament de Palamós aprova un pressupost per a 2019 de prop de 24 milions d’euros, amb la congelació d’impostos i més d’1,6 milions destinats a inversió

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós celebrada ahir dimarts (16/10/18) va aprovar el pressupost municipal de l’any vinent que suma un total de 23.816.200 euros. L’aprovació del document pressupostari de 2019 va comptar amb els vots favorables d’ERC, CiU, JxPiSt.J (Junts per Palamós i Sant Joan) i la regidora no adscrita (V.Mányik); l’abstenció del PSC, i el vot en contra de la CUP.

Aquest document, en la seva globalitat, es mostra com un pressupost eficient i equilibrat, que té com a objectiu atendre les necessitats del ciutadà, i per tant, coherent amb la voluntat de donar resposta a l’actual conjuntura social i econòmica, dins els criteris de sostenibilitat i estabilitat pressupostària.

Enguany l’Ajuntament de Palamós destina un global d’1.690.000 euros d’aquest pressupost a inversions. Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions:

1.Accions d’activació local posant en valor el potencial humà, natural i patrimonial del municipi, tant per enfortir la cohesió dels palamosins i palamosines com per l’oportunitat de dinamització turística que presenta (Projecte FEDER camí de ronda des del passeig de les Pites a la platja de Castell, nova pista poliesportiva al municipi, i potenciació del suport a les entitats per a la realització d’activitats de dinamització local, Pla estratègic Palamós Peix, Campanya del vermut)

2.Propostes que permeten seguir desenvolupant el pla director de via pública als diferents barris i un pla de manteniment constant (inversió prioritària en matèria de via pública, potenciació del pla asfaltatges i arranjament de voreres, millora de places, espais enjardinats, així com potenciar la seguretat i millores als parcs infantils…)

3.Projectes d’atenció i comunicació a les persones, avançant en el procés que permet facilitar l’accés a l’administració i la comunicació amb els ciutadans i visitants, l’atenció a les persones més desfavorides amb clara vocació d’acompanyament per a la seva inserció. (reorganització i ampliació del personal propi a Acció Social, programa d’ajuts a les entitats de cooperació i solidaritat, aplicació de millores en comunicació digital i millora de les activitats i serveis de joventut, modernització i ampliació de l’oficina de turisme)

4.Realització d’accions que impulsin la convivència, els valors cívics i la participació desenvolupant la idea de Palamós com a ciutat educadora en un sentit ampli i transversal i comptant amb la ciutadania per a la definició d’accions de govern (augment de les partides al projecte Ciutat Educadora amb novetats com el programa de prevenció del “Bulling”, consolidació dels Agents Cívics, campanya de prevenció de les agressions sexuals, augment de la partida entitats esportives i culturals, augment de la partida de Participació Ciutadana.

Les principals inversions de 2019
Del global econòmic del pressupost 2019, 1.690.000 euros es destinen a inversions. En aquest àmbit cal destacar el projecte de la nova pista poliesportiva annexa al Pavelló d’Esports (300.000€) expropiacions per a la realització del projecte de millora integral de La Fosca (300.000€), millora del camí de ronda entre el passeig de les Pites i la platja de Castell (210.000€).

També es destaquen les millores que s’executaran en l’àmbit de la via pública, com és el cas de la plaça de Suro, plaça del Pedró, diversos asfaltatges (Av, Catalunya, Onze de Setembre i carrer de l’Ametlla de Mar), millora del carrer Arnau Sa Bruguera, l’execució del carril bici als carrers Nàpols i Sta. Marta, l’habilitació de nous aparcaments dissuasoris (ubicats al camí de Roqueta i al carrer de Santiago Bañeras), o bé la realització del programa de supressió de barreres arquitectòniques. A aquestes obres es destinarà un pressupost aproximat d’uns 360.000€.

En inversions també s’inclou la reforma de la nova oficina de Turisme, la ubicació de càmeres de trànsit del barri vell, o bé la instal•lació al municipi de carregadors elèctrics, amb un gruix pressupostari d’uns 52.000€.

Cal destacar que el pressupost de l’Ajuntament de Palamós per al 2019 inclou un total de 100.000€ per a inversions, que es determinaran mitjançant participació ciutadana, per tal que els palamosins i les palamosines decideixin a què s’hauran de destinar.

Congelació d’impostos i de taxes
El criteri general del pressupost 2019, ha estat no incrementar impostos ni taxes. En el cas de l’IBI el tipus de gravamen se situa en el 0,68%, cosa que fa que es mantingui la previsió d’ingressos en la mateixa xifra global. La previsió de recaptació de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions es manté respecte a 2018. La congelació de taxes (capítol III), inclou una rebaixa en la previsió d’ingressos en la Llar d’Infants Municipal fruit de la reducció del preu de la matrícula i de les bonificacions aplicades en funció de la renda familiar.

Contenció i reducció de la ràtio d’endeutament
Amb aquest pressupost, l’Ajuntament de Palamós vol seguir mantenint la línia de contenció dels darrers pressupostos aprovats, des de la vocació del millor servei al ciutadà, atenent necessitats i demandes, a la vegada que es potenciï l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Amb aquesta línia de treball i execució pressupostària cal remarcar que la ràtio de deute viu de l’Ajuntament de Palamós se situa actualment entorn de 29%, percentatge que es reduirà progressivament a mesura que s’amortitzi el deute i que per tant a final de 2019 es podrà situar al voltant de la xifra històrica del 20%, quan l’any 2014 era del 58%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat