L’Ajuntament de Palamós arranja un tram de vorera de l’avinguda de Catalunya

L’Ajuntament de Palamós mitjançant els operaris de la Brigada Municipal, ha iniciat el procés d’arranjament d’urgència d’un tram de vorera (dreta en direcció llar d’infants) de l’avinguda de Catalunya, concretament el comprés entre els carrers de Mallorca i de València.

Darrerament s’han detectat en aquest tram desperfectes considerables en els panots, ocasionats principalment pel desenvolupament en superfície que han experimentat les arrels d’algun dels arbres que hi ha ubicats.

Les tasques de millora se centren ara a retirar de la vorera els panots malmesos restaurant posteriorment la seva planimetria amb formigó. Aquestes feines s’han iniciat aquesta setmana i es preveu que quedin enllestides en la seva totalitat el proper divendres.

Aquesta mesura s’aplica de manera provisional a l’espera realitzar el projecte definitiu de millora d’aquesta vorera previst per a final d’any dins una nova fase d’arranjament de voreres del municipi que porta a terme l’Ajuntament de Palamós.

Manteniment de la via pública
En els darrers mesos s’ha executat altres fases de millora integral de diversos tams de voreres del municipi amb una superfície global de 1.150m2.

Els treballs han estat a càrrec d’una empresa especialitzada i han afectat, en aquest cas, els trams de vorera situats principalment a la zona de l’Eixample, concretament:

El tram de l’avinguda de Catalunya, entre els carrers de la Mercè i de Vincke; el del carrer de València, entre Av. de Catalunya i carrer de Santiago Banyeres i Goday; o el carrer de Nàpols, entre Av. de Catalunya i carrer de la Indústria.

Aquest projecte de millora de voreres inclou la retirada dels arbres que ocasionen aquests desperfectes mitjançant el creixement en superfície de les arrels, bàsicament plataners, que son substituïts per l’espècie Magnòlies menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat