L’Ajuntament de Palamós construirà un nou aparcament públic a la zona de l’Eixample amb cabuda per a 122 vehicles

El passat dimarts 19 de març el ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar inicialment i amb la unanimitat de tots els grups municipals, el projecte d’obres ordinàries de construcció d’un aparcament provisional a la vila situat entre la zona de l’Eixample i el sector sud del Pla de Sant Joan.

Aquest nou espai d’estacionament gratuït ubicat concretament en l’espai no urbanitzat del carrer de Santiago Bañeras i Goday, i en el tram delimitat entre els carrers de València i d’Enric Vinke, tindrà una superfície global de 3.077 m², dins una gaia de terreny de 200 x 16 m on s’hi podran estacionar fins a 122 vehicles.

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós preveu que les obres del nou aparcament puguin iniciar-se abans de l’estiu que ve, un cop finalitzat el període d’exposició pública i els tràmits administratius necessaris que permetran que el projecte es pugui aprovar definitivament i licitar les obres.

El projecte consistirà bàsicament en les tasques de planimetria del terreny i la compactació de la superfície amb la ubicació de subbase reciclada de 25 cm, la delimitació de les places d’aparcament així com la instal•lació d’enllumenat, amb un pressupost total de 59.076,56 €.

NOUS ESPAIS D’APARCAMENT
Les Àrees municipals de Mobilitat i de Projectes Estratègics, treballen en la creació al municipi de nous espais d’aparcaments, com el del carrer de Santiago Bañeras i Goday, amb l’objectiu d’augmentar el nombre de places d’estacionament a la vila.

En aquest sentit durant els darrers anys s’han obert dos nous aparcaments públics a la zona de les Cases Noves, ubicats en paral•lel al vial del Port i amb una capacitat global de 93 vehicles. Al mateix temps s’està treballant en la creació de nous pàrquings en àmbits de Sant Joan i de Mas Guàrdies.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat