L’Ajuntament de Palamós crea la Comissió Local de Protecció Civil

El Ple de l’Ajuntament de Palamós celebrat el passat dimarts va aprovar per unanimitat dels grups municipals la creació de la Comissió Local de Protecció Civil.

Aquest nou òrgan es posa en funcionament a la vila a proposta de l’Àrea de Seguretat, Mobilitat, Via Pública i Mercats, amb l’objectiu de desenvolupar una eina que segueixi potenciant la seguretat de les persones, dels béns i del medi ambient davant els riscos potencials que puguin afectar Palamós. La Comissió treballarà en el control de la protecció civil municipal des d’un àmbit consultiu, deliberant i coordinador.

El nou decret de Protecció Civil de Catalunya ha implicat canvis importants en aquest àmbit d’actuació i ha suposat una ampliació de les funcions dels serveis de protecció civil dels municipis.

D’entre les tasques que assumirà la Comissió Local de Protecció Civil hi ha la redacció i validació dels Plans d’Autoprotecció Municipals (PAU), referents a empreses, entitats, centres o instal•lacions de la vila obligats a adoptar aquestes mesures d’autoprotecció.

Aquests documents han d’analitzar les diferents situacions de risc que es poden produir en un edifici o bé que es poden derivar de la realització d’activitats. A partir d’aquí han de detallar les mesures de protecció necessàries i les actuacions a seguir en cada cas.

Una vegada aprovada la seva creació la Comissió Local de Protecció Civil es constituirà definitivament a principis d’any amb la designació dels càrrecs que en formaran part sota la presidència de l’alcaldessa, i que inclourà entre altres els regidors i tècnics de Seguretat, Mobilitat i Via Pública; així com els de Brigada.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat