L’Ajuntament de Palamós decreta els serveis mínims municipals que s’hauran de mantenir demà dimecres durant la jornada de vaga general

Davant la vaga general que s’ha convocat per demà dimecres dia 8 de novembre, presentada davant del Departament de Treball i entre d’altres, pel sindicat Intersindical-CSC, l’Ajuntament de Palamós ha determinat els serveis mínims que s’hauran de mantenir.

En aquest sentit l’Ajuntament de Palamós ha considerat que el servei de consergeria dels centres d’ensenyament, els serveis d’atenció al ciutadà i de recaptació municipals son serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria directament els ciutadans en un àmbit tan sensible com l’ensenyament, així com en la possible necessitat de presentació de documents a l’administració o de comunicació amb els ciutadans.

Amb aquest objectiu s’han dictat les mesures necessàries per tal de mantenir els serveis essencials i garantir els drets constitucionals, tal com assenyalen els articles 28 i 37 de la Constitució, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució.

Serveis mínims
Amb tot s’ha determinat els següents serveis mínims que s’hauran de mantenir demà dia 8 de novembre de 2017, jornada de vaga general:

Departament d’Ensenyament: Centres d’educació infantil i primària: 1 conserge a cada una de les dues escoles públiques.

Departament de Serveis Econòmics: Servei de recaptació: 1 persona per atenció al ciutadà.

Departament d’Organització: OAC: 2 informadors – tramitadors OAC i 1 agutzil notificador.

Afectació del servei de Deixalleria Municipal
Amb motiu de la vaga l’horari del servei de la Deixalleria Municipal també quedarà afectat demà dimecres 8 de novembre, i només s’obrirà al públic en horari de matí, de 8 a 13.30 h.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat