L’Ajuntament de Palamós destina 34.000 € en el foment de la implantació de negocis en els locals buits i per a la instal·lació d’activitats econòmiques en espais de coworking

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós ha obert aquesta setmana (17/11/22) els terminis per a sol·licitar els ajuts, en règim de concurrència no competitiva, per a dues convocatòries que tenen una dotació econòmica global de 34.000 €. Es tracta concretament d’un ajut per al foment de l’obertura de nous establiments, i un segon destinat a incentivar l’emprenedoria i l’ús de coworkings al municipi. Tant una com l’altra es podran sol·licitar fins al 17 de desembre, presentant la corresponent instància al registre municipal (sol·licitant cita prèvia), o bé telemàticament mitjançant la seu electrònica (www.palamos.cat).

“Un espai, una oportunitat“
L’ajut per a l’obertura de nous establiments comercials, s’emmarca dins del pla de dinamització de locals buits “Un espai, una oportunitat“. L’objectiu d’aquesta convocatòria (amb una dotació econòmica total de 24.000 €) és fomentar la implantació de negocis en els locals buits del principal eix comercial de Palamós, contribuint a la consolidació dels nous establiments que s’hi instal·lin.

També es vol incidir en una millora de l’espai públic a través de la continuïtat d’establiments, potenciant l’oferta comercial per a la ciutadania, l’ocupació i en general l’activitat econòmica.

La convocatòria és adreçada a les persones que hagin obert nous negocis en locals de planta baixa, concretament dins l’eix comercial central que formen els carrers: Tauler i Servià, de la Creu, de la Volta, Molins, Adrià Àlvarez, Quarter, Pagès Ortiz, Enrajolat, del Salt, Salvador Albert Pey, Joan Baptista de La Salle, plaça dels Arbres, carrer de Cervantes i avinguda Onze de Setembre fins a la cantonada amb el carrer Sant Josep. Aquest ajut permet l’obtenció del finançament del 50% de les despeses de lloguer i subministraments, fins a una quantia màxima de 3.000 € per sol·licitant.

Foment de coworkings al municipi
La convocatòria destinada a l’ús de coworkings al municipi (amb una dotació global de 10.000 €) vol incentivar l’emprenedoria en espais de treball compartit, responent així a les noves maneres de treballar, que des de l’afectació de la Covid-19 han esdevingut cada vegada més rellevants.

Per això proposa crear una línia d’ajuts per a activitats econòmiques de nova creació que s’instal·lin en espais de coworking, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament econòmic, la innovació, la formació d’ecosistemes emprenedors i l’ocupació a Palamós.

Aquest ajut és adreçat a totes aquelles persones del municipi que hagin emprès en el darrer any activitat econòmica en espais de coworking, i permet finançar el 50% de les despeses de lloguer fins a un màxim de 1.200 € per sol·licitant.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Turisme i Promoció Econòmica

23/07/2024

Relacionades per entitat