L’Ajuntament de Palamós executa l’ampliació de voreres en l’àmbit de l’escola Vila-romà

L’Ajuntament de Palamós està executant en l’actualitat, i mitjançant una empresa constructora, el projecte de reforma del tram de la vorera dreta del carrer Riera (sentit de circulació) que connecta l’accés principal de l’escola Vila-romà amb el carrer de la Font.

Millora de l’accessibilitat i la seguretat en aquest àmbit
L’objectiu del projecte és el de la millora de l’accessibilitat en aquest àmbit, reformant aquest tram de vorera molt utilitzada pels alumnes d’aquest centre i les seves famílies per a l’accés a peu a l’escola, potenciant la seguretat dels vianants en aquest carrer tan freqüentat també per vehicles coincidint principalment amb les entrades i sortides escolars.

Les obres es basen en l’ampliació fins a metre i seixanta centímetres d’aquest tram de vorera, substituint l’anterior vorera que tenia una amplada només d’un metre. Aquest projecte no afecta el nombre d’estacionaments de vehicles d’aquest tram que se seguiran ubicant com fins ara davant aquesta vorera.

Aquests treballs es complementaran amb les tasques de condicionament amb formigó d’aquells trams de la vorera, en aquest cas l’esquerra, que no compten amb pavimentació.

La vorera que es fa nova, es realitza amb rigola de formigó i paviment de panot. L’actuació té un cost global de 36.547,45 euros.

Obres totalment enllestides abans de l’inici del nou curs escolar
Les obres que s’han iniciat aquest mes de juliol, quedaran totalment enllestides a mitjans del mes vinent, amb l’objectiu de tenir en servei les noves voreres abans que comenci el nou curs escolar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp