L’Ajuntament de Palamós i la companyia d’Aigües del municipi acorden un fons d’ajuda pel pagament del deute de consum d’aigua, adreçat a col·lectius vulnerables

L’Ajuntament de Palamós i la Companyia d’Aigües Palamós SA (CAPSA) han establert, un any més, un fons d’ajuda pel pagament del deute de consum d’aigua, adreçat a les famílies del municipi amb greus dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les persones més desfavorides.

El fons de solidaritat establert per aquest concepte i per a l’any 2023, és d’un total de 15.000 euros, que aporta CAPSA, que té una llarga trajectòria de col·laboració amb diferents entitats que treballen per ajudar als col·lectius més vulnerables de la societat, en un gest que la fa conscient i responsable que l’aigua és un element de primera necessitat per a la vida de les persones.

El protocol presentat per la Companyia d’Aigües Palamós permet regular les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evita que es portin a terme talls de subministrament.

El Fons de Solidaritat comportarà l’exempció del pagament del deute corresponent al consum d’aigua, incloent-hi impostos i tributs, a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

L’ajuda es farà a partir del lliurament d’un document expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament on s’acrediti una situació econòmica que en justifiqui l’atorgament en els terminis previstos en la Llei, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica sobre la situació de risc d’exclusió residencial.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat