L’Ajuntament de Palamós inicia el procés d’urbanització d’un sector del polígon industrial de Sant Joan (PAU 5)

Durant aquesta setmana s’han iniciat els treballs preliminars del projecte d’ampliació de la zona industrial de Palamós ubicada en l’àmbit de Sant Joan.

Es tracta de les obres d’urbanització del PAU 5 (antiga UA 9) que promou l’Ajuntament de Palamós i que financen íntegrament els propietaris. Mitjançant aquest projecte es permetrà condicionar per a un ús industrial els terrenys que es troben ubicats just darrere de les naus d’aquest polígon situades al costat de la benzinera Galp, i entre la carretera que condueix a La Fosca i l’avinguda d’Àngel Guimerà.

NOVES PARCEL•LES INDUSTRIALS
Es preveu que en el nou espai que s’obtingui amb l’execució d’aquest projecte, amb una superfície de 14.735 m2, s’hi puguin construir noves parcel•les industrials. Aquests terrenys inclosos com a sòl industrial al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palamós estaven actualment parcialment en desús.

Les feines que ara s’han iniciat inclouen l’obertura d’un nou vial que travessarà pel centre aquests terrenys i que unirà l’accés del carrer de la Rutlla Alta amb la carretera de La Fosca. El nou carrer es pavimentarà, s’hi ubicaran voreres i espai d’aparcament, i es realitzarà el tractament dels espais verds amb la plantació d’arbrat.

A banda s’hi instal•larà també l’enllumenat públic així com la resta de serveis d’aigua, electricitat, sanejament i telefonia.

El projecte d’urbanització del PAU 5 té un termini d’execució de vuit mesos i un preu d’adjudicació de 458.216,34 €, que en la seva totalitat és a càrrec dels propietaris dels terrenys.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat