L’Ajuntament de Palamós inicia el projecte de reforma del Passeig de les Pites

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat avui dimarts (12/12/17) el projecte de reforma del Passeig de les Pites, que afecta la part del passeig i els passatges laterals fins al carrer del Convent dels Agustins. Es tracta de la part més propera a mar de la zona de les Pites.

L’actuació principal prevista per aquest projecte consistirà en substituir l’actual paviment del passeig de les Pites, format per unes peces de tipus ceràmic i de poc gruix (uns 2 cm) que ha quedat molt danyat i desgastat amb el pas del temps. Al seu lloc s’hi ubicarà una peça de morter colorejada de mida similar però d’uns 4-5 cm de gruix, i amb un comportament millor al lliscament.

Les obres de millora també contemplen l’eliminació dels murs existents a les escales que van de la part alta a l’antic passeig de les Pites. L’objectiu de l’enderroc dels murs és crear espais més transparents i oberts.

D’altra banda, el projecte també proposa fer actuacions en l’enjardinament del passeig, replantant els arbres que falten i creant unes jardineres que agrupin els plataners i formin illes de gespa dins el paviment. L’arbrat que es reposa és de l’espècie acer pseudoplatanus, un tipus d’arbre més integrat i adaptat a les nostres contrades, però de característiques visuals molt similars als existents. En aquesta actuació també està previst que s’ubiquin bancs prop d’aquestes zones enjardinades.

El projecte de reforma del passeig de les Pites té un termini d’execució de dos mesos i un pressupost de 126.500 €, adjudicat a l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL per un import de 106.000 €.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat