L’Ajuntament de Palamós inicia les obres per reobrir el camí de ronda en el tram de S’Alguer petit

Aquesta setmana l’Ajuntament de Palamós ha iniciat les obres d’arranjament del tram d’uns 30 metres de camí de ronda, que al seu pas per la zona del S’Alguer petit va quedar tancat l’any 2013 per motius de seguretat, degut a la seva afectació per esllavissament de terres.

El projecte d’obres es basa en l’enderroc i neteja de la zona afectada pels esllavissaments i la posterior ubicació de gabions de terra, situats en forma de mur, que permetin estabilitzar el terreny per on es tornarà a fer passar el camí.

Precisament la terra que contindran aquests gabions rebran un tractament d’hidrosembra amb l’objectiu que en el talús resultant de la seva ubicació es faciliti el creixement d’herbes i plantes.

Les obres d’arranjament són a càrrec d’una empresa especialitzada i tenen un termini d’execució de tres mesos. El pressupost del projecte és de 29.617,65 euros que assumeix íntegrament l’Ajuntament de Palamós.

A causa de la prohibició de pas en aquest àmbit, fins ara els vianants del camí de ronda s’han vist obligats a sortejar aquest tram baixant fins a la platja de S’Alguer petit, passant per davant de les barraques i enllaçant amb la continuïtat del camí de ronda que condueix a la platja de Castell, per un costat, i a S’Alguer gran per l’altra.

Durant els darrers anys l’Ajuntament de Palamós ha reclamat de manera reiterada al Servei de Costes de l’Estat una solució per aquest tram de camí de ronda. Finalment l’administració estatal ha permès que l’Ajuntament executi ara aquest projecte i que en breu es pugui tornar a habilitar el pas segur de vianants en aquest àmbit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat