L’Ajuntament de Palamós iniciarà el mes que ve el procés participatiu que definirà com haurà de ser la reforma integral del passeig del Mar

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós posa en marxa el procés participatiu mitjançant el qual els palamosins i les palamosines puguin aportar la seva opinió en la definició de com ha de ser la reforma integral del passeig del Mar.

L’objectiu és el de poder determinar com s’ha d’estructurar aquest equipament de cara al futur, quins serveis haurà de tenir i com es connectarà tant amb l’àmbit urbà com amb la platja Gran. L’Ajuntament de Palamós obre aquest procés participatiu sobre la mobilitat i la remodelació del passeig del Mar, donant resposta a una reivindicació històrica del poble de Palamós i treballant d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030 que permeti convertir el municipi en una destinació turística sostenible.

Cal destacar que aquesta consulta tindrà en compte que una part dels espais vinculats al passeig del Mar, no són de competència municipal, sinó que depenen d’altres administracions, com és l’actual zona d’aparcament ubicada entre la platja i el passeig. En aquest sentit l’enquesta ja recollirà que la part del pàrquing actual amb superfície de sauló (220 places), i que és d’àmbit de l’Estat, s’haurà d’eliminar, d’acord amb l’aplicació de la Ley 22/1988 de Costas, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Actualment l’Ajuntament està pendent de la resposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sobre si l’actual aparcament de sauló, un cop ja no s’utilitzi per a aquesta funció, podrà tenir altres usos i quins podran ser aquests.

Per contra, la part de l’aparcament que és asfaltada i que en té competència de Ports de la Generalitat, es mantindrà.

Procés participatiu del passeig del Mar
Durant els propers mesos es programaran diverses sessions participatives amb l’objectiu d’implicar el veïnat, promoure el debat ciutadà i incorporar les visions ciutadanes que permetin projectar un passeig sostenible, inclusiu i accessible.

L’Ajuntament de Palamós vol recollir el parer del màxim nombre de ciutadans/es del municipi per afrontar la reforma d’aquesta infraestructura tan representativa de Palamós, possibilitant elaborar un projecte d’acord amb el criteri majoritari.

El projecte ha de permetre pensar en un futur amb més protagonisme dels vianants i pacificar carrers restringint la circulació de vehicles de motor i promocionant els desplaçaments a peu o en bicicleta. Està previst promoure la connectivitat a peu entre el passeig del Mar i els carrers de l’Eixample (tendint cap a la pacificació de trànsit).

Cal destacar que la zona del passeig del Mar haurà de tenir un espai reservat per al carril bici i de la mateixa manera també es reservarà espai per a recàrrega de vehicles elèctrics. Aquests són condicionants establerts per donar compliment als Objectius de l’Agenda 2030 i per donar resposta a una demanda ciutadana recorrent reflectida als pressupostos participatius.

La consulta que ara es posarà en marxa s’ha dividit en diverses fases, que dilluns passat (22/11/21) ja es va presentar la seva estructura general al Consell de Participació. Durant els propers mesos de desembre i gener es realitzaran dues reunions obertes a la ciutadania on s’exposarà el calendari i les línies generals del procés, i es començarà a recollir propostes.

Paral•lelament es posarà en marxa una enquesta ciutadana que es farà arribar en forma de butlleta a tots els habitatges del municipi, on es podrà contestar el seu qüestionari i fer les aportacions que es considerin. Aquesta enquesta també es podrà respondre telemàticament mitjançant el portal web: participa.palamos.cat

Posteriorment s’organitzaran reunions amb el nom de “Passejades participatives” que tindran lloc en diversos àmbits del mateix passeig del Mar, per a poder analitzar “in situ”, i amb totes aquelles persones que ho desitgin, aquelles propostes o millores relacionades, entre altres, amb l’enjardinament, l’equipament, les zones d’esbarjo, els espais d’aparcament, les activitats econòmiques o l’ocupació de via pública.

Durant el mes de febrer de l’any vinent es realitzaran els “Tallers de cocreació temàtics” que comptaran amb la participació conjunta de ciutadans i de tècnics municipals. En aquests àmbits de debat s’analitzaran les aportacions rebudes mitjançant les enquestes ciutadanes i es treballaran aspectes relacionats amb la mobilitat i la connectivitat així com els diversos usos del passeig.

Un cop el procés participatiu hagi finalitzat, l’Ajuntament de Palamós treballarà el document en un àmbit tècnic i amb la concreció de resultats, que es podrien presentar a finals del mes de març de l’any vinent.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp