L’Ajuntament de Palamós obre el termini per a la presentació de sol•licituds d’ajudes extraordinàries d’habitatge

Avui 6 de juliol s’ha obert el termini per a la presentació de sol•licituds d’ajudes extraordinàries d’habitatge que l’Ajuntament de Palamós posa a disposició de la ciutadania local i que en aquest cas compta amb una dotació pressupostària global de 180.000 €.

L’objectiu és el de poder ajudar a fer front a les despeses de lloguer i hipoteca, principalment d’aquelles persones del municipi en risc d’exclusió residencial, i d’aquesta manera poder minimitzar l’impacte que ha tingut i té la COVID-19 en algunes economies familiars.

Aquest termini de sol•licituds s’allargarà fins al 3 de setembre, període en el qual els interessats hauran de presentar el document de petició a l’Ajuntament de Palamós, que podran descarregar a www.palamos.cat/ajuthabitatge.

El document es podrà entrar de manera telemàtica (si es disposa de certificat digital): accedint al web seu.palamos.cat (apartat subvencions). També de manera presencial a les oficines de l’OAC sol•licitant cita prèvia a www.palamos.cat/citaprevia; o bé per correu postal (modalitat correu administratiu), enviant la petició i la documentació necessària a l’Ajuntament de Palamós, (c/Major, 56, 17230).

Els ajuts tenen una aportació màxima de 750 € per beneficiari, així mateix, es preveu una ampliació de l’ajuda, en el supòsit que no s’esgoti la partida pressupostària inicial destinada a aquesta finalitat, amb una segona per valor màxim de 500 €.

Per a optar a aquests ajuts cal ser titular del contracte de lloguer o de la hipoteca d’un habitatge a Palamós, i estar empadronat en aquest habitatge. En el cas d’estar en règim de lloguer la quota no pot superar els 750 €, i en el cas d’hipoteca no podrà superar els 850 €. És important destacar que per a optar a aquests ajuts cap membre de la unitat de convivència del sol•licitant pot ser propietari d’un habitatge i el mateix sol•licitant ha de tenir un límit d’ingressos.

El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Palamós es posa a disposició dels ciutadans per tal de poder donar més informació o bé resoldre qualsevol dubte o pregunta referent a aquesta línia d’ajuts, contactant al telèfon 972 316 662; o bé presencialment tots els dimarts, sol•licitant abans cita prèvia al telèfon 972 642 310. També es pot demanar informació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós (demanant cita prèvia a www.palamos.cat/citaprevia).

Minimitzar l’impacte de la COVID-19
La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha impactat de manera transversal en els diferents sectors econòmics i socials del municipi, agreujant la possibilitat de fer front al pagament de les quotes de lloguer, o hipotecàries, amb motiu de la residència habitual, dels ciutadans i ciutadanes afectades per circumstàncies tals com la pèrdua de la feina, la proliferació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació, i la disminució o cessament de l’activitat de les persones treballadores autònomes com a conseqüència de l’emergència de salut pública.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Palamós, continuant la política d’habitatge ja iniciada, i executada l’any 2020, té la voluntat de concedir un nou conjunt d’ajuts econòmics que permetin resoldre problemàtiques transitòries de pagament de les quotes de lloguer i hipotecàries, possibilitant, d’aquesta manera, la permanència en l’habitatge habitual de les diferents unitats de convivència.

L’atorgament d’ajuts extraordinaris destinats a les despeses de lloguer i hipoteca formen part del Pla de xoc aprovat pel municipi dotat amb un total de 700.000 euros i adreçat tant a l’atenció social a les famílies, com al foment de l’economia i l’ocupació al municipi; cobrint per un costat l’emergència social, i per l’altre el suport a les empreses, el comerç i la restauració local.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp