L’Ajuntament de Palamós presenta el Pla Local de Joventut 2012-2015

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós ha presentat el nou Pla Local de Joventut de Palamós previst per al període 2012-2015. Aquest document, que marca les línies i objectius pel que fa a polítiques locals dirigides al jovent, va ser aprovat el passat dimecres 19 de setembre, al Ple municipal.

El Pla Integral de Joventut de Palamós és un projecte de l’Ajuntament de Palamós que s’inclou en la línia de les polítiques de joventut que es promouen des de la Generalitat a nivell de Catalunya, on s’inclouen també projectes per a joves que es porten a terme conjuntament amb altres institucions (Consell Comarcal), departaments municipals (Acció Social i Ciutadania, Ensenyament, Esports) i entitats del municipi.

Aquest document analitza en primer terme la situació global de la joventut a Palamós (serveis, activitats, problemàtiques o necessitats), que actualment compta amb 2.897 joves amb edats compreses entre 15 i 29 anys. Una diagnosi bàsica per a poder marcar les estratègies per a l’aplicació de polítiques municipals que incideixin en aquestes problemàtiques i apliquin mecanismes per resoldre necessitats dels joves en àmbits com els de l’habitatge, el treball, l’educació, la salut, la cultura, l’associacionisme, o el foment de la participació.

Molts d’aquests projectes ja s’han activat a Palamós des d’anteriors plans locals o integrals de joventut, amb bons resultats i, ara, tenen la seva continuïtat dins el nou document aprovat.

El Pla Local de Joventut inclou aquelles propostes que fomentin la participació activa dels joves partint de la demanda d’aquest col•lectiu. Entre les activitats més ben valorades es destaca l’organització de tallers que permeten abordar temes concrets: viatges, treball, formació, costums de diferents cultures, berenars interculturals Alguns exemples dels tallers són: graffiti, Dj, estètica, informàtica bàsica per trobar feina, de salut, disseny pàgines web, programari lliure, cuina senzilla, guitarra, coneixement del propi cos, massatges, etc.

En aquest àmbit participatiu i de formació també destaca l’organització de Campus jove d’hivern dissenyat perquè els joves aprenguin a autogestionar les seves idees i facin servir tant el treball en equip com les eines que l’administració posa al seu abast.

Pel que fa a la salut el Departament de Joventut treballa en diversos eixos bàsics: El Punt Jove de Salut és un servei que s’ofereix setmanalment al Punt Jove, i és obert a tota la població jove de Palamós. Aquest espai és dirigit als adolescents i joves amb l’objectiu d’oferir assessorament i informació sobre temes relacionats amb la salut en general, en què es fa promoció d’hàbits saludables i prevenció de conductes i situacions de risc i malalties. Les principals estratègies que s’utilitzen són la comunicació social en salut, l’educació per la salut i l’ús d’experiències en l’àmbit lúdic.

Aquest servei és fruit d’un conveni de col•laboració entre l’ACAS (Associació Comunitària Anti-SIDA) del Baix Empordà i el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós, i engloba el Punt Jove de Salut i la figura de l’agent de salut.

En aquest àmbit el Departament de Joventut va editar La Carpeta de Salut Jove que enguany s’editarà la 9a edició, un material divulgatiu que agrupa en un sol format tota la informació referent a la prevenció de conductes de risc amb adolescents, el qual es reparteix gratuïtament a tots els alumnes de 3r d’ESO del municipi.

Cal destacar que el Pla Local de Joventut de Palamós aborda aquells elements que fan referència al foment de la participació dels joves en les activitats que es generen al municipi, la potenciació de l’associacionisme amb la creació de noves entitats i la promoció de les seves activitats. També destaca la potenciació de la cohesió social al municipi amb la promoció dels àmbits de cooperació i solidaritat en l’àmbit local i internacional.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat