L’Ajuntament de Palamós reactivarà noves ajudes per als sectors del municipi afectats per la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Palamós impulsa un nou pla de xoc econòmic amb l’objectiu de poder aportar noves ajudes als sectors del municipi que es troben afectats per la crisi de la COVID-19.

Amb aquest objectiu, representants de totes les formacions polítiques del consistori municipal es varen reunir ahir (11/02/21) a la tarda a l’Ajuntament, per a treballar propostes conjuntes que permetin consensuar un nou pla de xoc, mitjançant el qual s’estableixin les noves línies bàsiques d’actuació i el pressupost necessari.

L’objectiu és el d’incloure ajudes adreçades principalment a l’atenció social a les famílies i el foment de l’economia i l’ocupació al municipi; cobrint per un costat l’emergència social, i per l’altre el suport a les empreses, el comerç i la restauració local.

En aquesta línia les formacions polítiques varen analitzar les accions realitzades l’any passat, per tal de definir aquelles que poden tenir continuïtat i les que caldrà modificar per fer-les més efectives i permetin arribar al màxim de sectors possibles.

Una de les propostes que cal modificar és la dels ajuts a l’habitatge, en la qual caldrà aplicar una formulació diferent per a poder arribar al màxim nombre de persones. Pel que fa a l’àmbit empresarial els grups també han acordat combinar la bonificació de taxes amb les línies directes d’ajuda, per tal que tothom que ho requereixi pugui accedir-hi. També es va acordar poder crear ajudes econòmiques directes per als sectors econòmics més afectats per tancaments o manca d’activitat, i es proposa reforçar la promoció turística del municipi.

Per tal d’activar la resolució d’ajudes amb la màxima rapidesa es reforçarà amb més personal les àrees municipals directament implicades en la seva tramitació.

La setmana vinent els grups municipals es tornaran a reunir per tal de treballar els aspectes referents a les necessitats socials que cal cobrir, i posteriorment es tancaran les propostes específiques per als sectors econòmics del municipi.

El document final es validarà tècnicament, i posteriorment el Ple municipal haurà d’aprovar la seva dotació pressupostaria, moment en el qual s’oficialitzarà aquest pla.

700.000 € en el primer pla de xoc
Durant l’any passat l’Ajuntament de Palamós ja va impulsar un primer pla de xoc al municipi, amb un total de 14 línies bàsiques d’actuació, socials i econòmiques, dotades amb un global de 700.000 euros.

Aquests ajuts varen permetre incrementar l’import destinat a ajudes d’urgència per a les famílies del municipi amb risc de patir pobresa en l’alimentació, higiene o medicació; fent aportacions també per a fer front al lloguer de l’habitatge de residència habitual i la mediació en conflictes de lloguer, o bé incrementant la dotació econòmica de l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós (EDA).

El pla de xoc també va incloure ajudes al teixit comercial i empresarial del municipi amb accions per al manteniment o creació de llocs de treball, així com ajudes econòmiques directes als sectors afectats, amb una dotació de 295.000 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

Relacionades per entitat