L’Ajuntament de Palamós realitza la neteja de vegetació dels trams urbans de les rieres Aubi i dels Huguets

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha encarregat la neteja dels trams urbans de les rieres Aubi i dels Huguets amb l’objectiu de mantenir la capacitat hidràulica que tenen aquestes rieres, i en previsió a les pluges de la tardor.

Aquestes tasques han estat realitzades per una empresa especialitzada hi han consistit en la retirada de residus, la desbrossada de canyes i bardisses, i l’extracció de la vegetació morta.

Els àmbits afectats han estat concretament, en el cas de la riera Aubi, el tram comprés entre el pont ubicat a la zona de Ses Oliveretes (Tennis) i l’àmbit del pla de Nau (zona de Sant Joan); mentre que a la riera dels Huguets els treballs s’han centrat en el tram entre la urbanització Mas Pareras i la connexió amb l’Aubi.

En el cas de la riera dels Hugets, amb un cabal molt inferior al de la riera Aubi, s’ha netejat la llera interior deixant una part de la vegetació de la zona superior dels marges, bàsicament canyís, perquè actuï com a coberta natural impedint el pas de la llum del sol i evitant d’aquesta manera el desenvolupament i creixement de la vegetació.

Un cop finalitzades aquestes actuacions, els trams urbans d’aquestes rieres gaudeixen d’una major capacitat de desguàs, reduint així el risc de desbordament en cas de crescudes sobtades de cabal provocades per avingudes, així com d’un major potencial ambiental.

El cost dels treballs de neteja realitzats als trams urbans de les rieres Aubi i dels Huguets ha estat de 5.463,51 euros.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionades amb Ajuntament

17/04/2024

Relacionades per entitat